Home

Novela zákona o elektronických komunikacích 2022 internet

Změny v zákoně o elektronických komunikacíc

  1. Novelizace zákona o elektronických komunikacích přinese změny. 27.02.2020. Jednodušší přenos telefonních čísel mezi operátory a úprava podmínek finančního vypořádání při předčasném ukončení smlouvy, to jsou změny, které novela přinese od 1. 4
  2. Novela zákona o elektronických komunikacích nyní čeká na schválení Senátem a na podpis prezidenta. Předpokládá se, že nabyde účinnosti k 1. lednu 2022. Legislativní úprava se tak značně přiblíží požadavkům evroého kodexu elektronických komunikací a významně přispěje ke kultivaci oblasti, jíž přikládá.
  3. Od 1. dubna 2020 totiž začne platit novela Zákona o elektronických komunikacích. Díky ní už nebudete muset operátorům platit za to, že od nich chcete odejít ještě před tím, než vám vyprší smlouva. Novela telekomunikačního zákona totiž zakazuje účtovat zákazníkům pokuty za předčasnou výpověď
  4. Jaké zásadní změny přináší novela zákona o elektronických komunikacích? Zjednoduší se přenos telefonních čísel mezi poskytovateli a také se změní podmínky finančního vypořádání, pokud předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou. Od kdy tyto změny platí? Tyto změny vstoupí v účinnost 1.4.2020

Poslanci schválili novelu zákona o elektronických

Jedná se o novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, kterou vláda předložila na podzim roku 2020 s tím, že jejím cílem je implementace předpisů Evroé unie. První čtení proběhlo 9. března 2021 na 87. schůzi a návrh byl posléze schválen Poslaneckou sněmovnou 16. června 2021 Na tuto revoluční změnu upozorňovali NejPřipojení.cz již 3. února 2020 na svém webu v tomto článku.. Konkrétně jde o zákon č. 311/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů Poslanecká sněmovna bude hlasovat o novele zákona o elektronických komunikacích. Komplexní návrh novely bývá veřejností skloňován zejména v souvislosti s navrženým oprávněním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k pořizování odposlechů Novela zákona o elektronických komunikacích. Na internetu je k dohledání spousta článků na toto téma, jejich čtení je však podmíněno plně se soustředit na jejich čtení, jako by některé byly psány cizím jazykem. 28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 311/2019 Sb. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná. Dnešním dnem vstoupila v platnost novela Zákona o elektronických komunikacích (Zákon č. 311/2019 Sb.) schválená loni na podzim. Přináší několik změn, které vylepšují postavení spotřebitele proti poskytovatelům telekomunikačních služeb. Zd

1. 4. 2020 končí všem operátorům závazky! Novela zákon

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků Změny právní úpravy, které přináší novela zákona o elektronických komunikacích, usnadní změnu operátora, sníží smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou a umožní nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality na českém trhu Předčasné ukončení smlouvy u operátora bez sankce. Od 1. dubna 2020 platí novela Zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), která přináší velmi příjemné změny pro zákazníky, ale ne tak docela přívětivé pro některé poskytovatele telekomunikačních služeb. Od 1 V souvislosti s novelou Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., která od 1. 4. 2020 upravuje sankční sazby v případech výpovědí zákaznických smluv se závazkem, informujeme o jejím aplikování na podmínky Smlouvy o poskytování služby Televize Skylink NAPLNO

OMEGA tech » Změny v zákoně o elektronických komunikacíc

Novela zákona o elektronických komunikacích narazila v Senátu Senát neschválil návrh novely zákona o elektronických komunikacích a vrátil jej Poslanecké sněmovně. Pro schválení hlasovalo 28, proti bylo 5 a zdrželo se 35 senátorů Ve středu 1. dubna vstupuje v platnost novela zákona o elektronických komunikacích. Jednou ze zásadních novinek je výrazné zjednodušení změny poskytovatele služeb. Odchod je zdarma a zákazník se může obrátit pouze na nového operátora, který zajistí vše potřebné. Samotný přenos čísla nesmí trvat déle než dva dny

Zákon č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpis

Provozovatelé webů, pozor

Další novela zákona o elektronických komunikacích. 21. 9. 2005. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad) si tímto dovoluje informovat, že dnem 1. října 2005 nabude účinnosti zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon. Novela zákona o elektronických komunikacích je v PSP ČR . Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo 16.11.2020 do sněmovny vládní novelu zákona Sněmovní tisk 1084 (psp.cz), kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a. 4. 2020. Projednávání. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017. 420 Novela z. o elektronických komunikacích. Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 311/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách: Sbírka zákonů (PDF, 60 KB) Sagit - InfoNet. TORI Soft 11. 2020. Vláda včera schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Jím se do české legislativy implementuje nová evroá směrnice, takzvaný evroý kodex pro elektronické komunikace. Kodex svými regulacemi řeší i sítě 5G. V Česku se nyní koná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G

Změna Zákona o elektronických komunikacích od 1.4.2020 - podrobné informace. Novela Zákona o elektronických komunikacích vstupuje v platnost 1.4.2020 a upravuje postup při přenesení telefonního čísla od jednoho poskytovatele služeb k jinému. K tomuto datu také měníme Všeobecné podmínky MOBIL.CZ a Obchodní podmínky. Praha, 17. srpna 2021 - V srpnové monitorovací zprávě přinášíme článek s argumenty, proč by měla být přijata novela zákona o elektronických komunikacích ve verzi schválené poslaneckou sněmovnou. Podrobně se také věnujeme problémům s příjmem signálu DVB-T2 - na vině jsou často nekvalitní antény Vládní novela zákona o elektronických komunikacích počítá s tím, že Český rozhlas dostane pro veřejnoprávní síť DAB+ kmitočty, o které si požádá u Českého telekomunikačního úřadu. Český rozhlas by tak měl získat kmitočty pro provozování rozhlasového multiplexu veřejné služby v pozemním vysíl Novela zákona o elektronických komunikacích Návrh novely zákona a pozměňovací návrhy jsou k dispozici zde . Poslanci také debatovali nad požadavkem ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), podle nějž by se mělo do zákona přidat, aby měl úřad vedle policie a BIS přístup k provozním a lokalizačním údajům od. Zákon o elektronických komunikacích upravuje také náležitosti smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, tj. typicky smluv s operátory, s poskytovateli internetu či kabelové televize, přičemž právě v tomto ohledu došlo k novelizaci zákonem č. 258/2014 Sb., a to ke dni 4.12.2014

Fortech Internet :: Aktuálně

NejPřipojení.cz upozorňuje na novelu telekomunikačního zákon

Bez souhlasu to nepůjde! Jak novela zákona o

Poslanci 16. 6. Senátu postoupili novelu zákona o elektronických komunikacích, která do českého práva zavádí evroý kodex pro elektronické komunikace. Novela posílí ochranu spotřebitele, například usnadněním změny poskytovatele služeb nebo lepší ochranou lidem, kteří si předplácejí balíček služeb Novela zákona měla přinést další důležité změny, mezi jinými rychlejší a jednodušší možnost změny poskytovatele internetu, stanovení podmínek pro snazší budování sítí elektronických komunikací nebo technologický rozvoj. Neschválení transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích nás mrzí Senát neschválil návrh novely zákona o elektronických komunikacích a vrátil jej Poslanecké sněmovně. Pro schválení hlasovalo 28, proti bylo 5 a zdrželo se 35 senátorů. Aby zákon prošel přitom bylo zapotřebí 35 hlasů. Senátoři zároveň k novele schválili tři pozměňovací návrhy Zákonodárným procesem prošla novela zákona 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích). Zde je stručný přehled změn: DVB-T2 Není naším úkolem příliš komentovat část novely, která upravuje přechod na DVB-T2. Jenom v heslech. Přechodné období, kdy provozovatelé terestriálního vysílání budou provozovat oba typy vysílání společně Časy se mění Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna 2020 řeší mimo jiné jedno z nejčastěji skloňovaných spotřebitelských témat, a to otázku navracení nespotřebovaného kreditu, chce-li uživatel předplacených služeb přejít k jinému poskytovateli

2020 vstoupila v platnost novela Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., která upravuje sankční sazby v případech výpovědí zákaznických smluv se závazkem - v případě ukončení smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření lze účtovat 5 % ze zbývajícího závazku a v případě ukončení smlouvy po více. Od 1. dubna začne platit novela Zákona o elektronických komunikacích, která posílí postavení spotřebitele vůči mobilním operátorům. 56 % dotázaných však o této skutečnosti neví. Třetina respondentů alespoň tuší, že se nějaké změny chystají, ale pouze 11 % má o novele podrobnější informace Pokuty za předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem by se měly snížit. Vyplývá to z novely zákona o elektronických komunikacích, kterou schválila vláda. Zkrátit by se také měla doba přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti Poslanci podpořili také vládní novelu zákona o elektronických komunikacích, která má urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů ( ST966.

Novela zákona o elektronických komunikacích ZoEK 202

Beze změny schválil Senát vládní novelu zákona o elektronických komunikacích, která řeší přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Znamená to, že diváci do roku 2021 vydají asi 5 miliard korun za nákup nových televizních přijímačů nebo settop-boxů. Novelu teď dostane k podpisu prezident Praha, 17. srpna 2021 - V srpnové monitorovací zprávě přinášíme článek s argumenty, proč by měla být přijata novela zákona o elektronických komunikacích ve verzi schválené poslaneckou sněmovnou. Podrobně se také věnujeme problémům s příjmem signálu DVB-T2 - na vině jsou často nekvalitní antény. Jak jsme již informovali v minulé tiskové zprávě, Senát. Novela zákona o elektronických komunikacích, která umožní start DVB-T2, doputovala na vládu 0 komentářů 15.2.2017 / Jan Potůček Ministerstvo průmyslu a obchodu s téměř půlročním zpožděním předložilo první ze dvou návrhů diginovel, které stanoví podmínky přechodu na DVB-T2 Novela zákona o elektronických.

2020 - ÚOOÚ podává souhrnnou zprávu ke třem nejvýznamnějším návrhům zákonů z hlediska ochrany osobních údajů, které s ním byly konzultovány v lednu tohoto roku. 1. Úřad upozornil ministerstvo průmyslu a obchodu na nutnost adaptace sektoru elektronických komunikací na GDPR, která dosud chyběla, a uplatnil k tomu řadu. Sedám k vysílačce krátkých vln a zapínám úsporný telegrafický mód. Dne 31. března 2021 proběhlo jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, na kterém se hlasovalo o předložených pozměňovacích návrzích k novele zákona o elektronických komunikacích. Z přiložené tabulky je zřejmé, že bez alespoň neutrálního [ o) zákona č. 127/2005 Sb. OKU narozdíl od CVOP neobsahuje datum přenosu telefonního čísla. Přenesení čísla je dle Novely zákona o elektronických komunikacích stanoveno na 2 pracovní dny od okamžiku, co o žádosti o přenesení vyrozumí přejímající operátor opouštěného a to bez ohledu na to, zda má zákazník. Na program schůze Senátu, která začíná ve středu 21. července 2021, je zařazena i novela zákona o elektronických komunikacích. Byť jde o velmi rozsáhlou novelu, hodnotíme ji v části týkající se práv spotřebitelů. I tato je poměrně obsáhlá, přitom její přínosy pro spotřebitele jsou nezpochybnitelné

PŘEHLEDNĚ: Ode dneška platí novela telekomunikačního

Takže tento týden se můžeme těšit na nového ministra průmyslu a obchodu a projednání novely ZEK, příští týden možná vyhlášení dotací na NGA. Dnes, kdy vychází tento článek, bude projednávat Hospodářský výbor poslanecké Sněmovny novelu Zákona o elektronických komunikacích (127/2005) Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, nebo na jeho základě (například zákon 458/2000 Sb (Energetický); 127/2005 Sb.(O elektronických komunikacích); 266/1994 Sb. (O drahách); 13/1997Sb. (O pozemních komunikacích) a řada dalších). V Praze dne 11. Nízkouhlíkový zákon a novela zákona o elektronických komunikacích putují do Senátu. Publikováno: 16.6. 2021. Autor: Odbor komunikace. Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila tzv. nízkouhlíkový zákon. Zákon řeší tržní selhání a je zásadní pro výstavbu dalších nových jaderných zdrojů v ČR. Poslanci podpořili také.

Rychlá a jednoduchá změna poskytovatele internetu, posílení ochrany soukromí nebo stanovení podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací. To jsou jen některé změny, které má přinést novela zákona o elektronických komunikacích Novela zákona počítá se změnou operátora do 2 dnů. Zažádat můžete i o nevyčerpaný kredit. Veronika Doskočilová 16. 9. 2019. Poslanci v pátek 13. září 2019 schválili novelu zákona o elektronických komunikacích. Ta snižuje či ruší pokuty za výpověď smlouvy se závazkem Drahé tarify brzy skončí. Zákon o elektronických komunikacích čeká třetí čtení Zákon o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele a zároveň zajišťuje přechod televizního vysílání na vyšší standard DVB-T2. Pokud by nebyl schválen, část České republiky může přijít o bezplatné televizní vysílání

Následně se Legislativní rada vlády zabývala návrhem novely zákona o elektronických komunikacích, který vládě předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem tohoto návrhu zákona je implementace směrnice Evroého parlamentu a Rady, kterou se stanoví evroý kodex pro elektronické komunikace, do vnitrostátního. Poslanci schválili novelu zákona o elektronických komunikacích. Česká úprava ochrany osobních údajů na internetu je nyní založena na tzv. opt-out režimu, Novela zákona o elektronických komunikacích nyní čeká na schválení Senátem a na podpis prezidenta. Předpokládá se, že nabyde účinnosti k 1. lednu 2022 Změny související s novelou Zákona o elektronických komunikacích Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích č. 311/2019 Sb., která vstoupí v platnost 1. 4. 2020, se pro Vás mění podmínky pro případné přenesení Vašeho telefonního čísla

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny

Vyhláška, která stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu podle § 34a návrhu transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích Do třetího čtení postoupilo projednávání návrhu novely zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně. Norma vedle opatření pro snazší změnu operátora upravuje i přechod bezplatného terestrického vysílání DVB-T na inovovaný standard DVB-T2. Ten je úspornější ke kmitočtovému spektru a umožní divákům i nadále přijímat televizní vysílání. Současně je však nutné vědět, že toto ustanovení bylo do zákona o elektronických komunikacích vtěleno při jeho novelizaci zákonem č. 214/2013 Sb. , a to s účinností ke dni 8. 8. 2013, tzn. že k datu uzavření Vaší smlouvy nebyl poskytovatel internetového připojení povinen pravidla pro výpočet výše úhrady při. Změny v zákoně o elektronických komunikacích. Jaké zásadní změny přináší novela zákona o elektronických komunikacích? Zjednoduší se přenos telefonních čísel mezi poskytovateli a také se změní podmínky finančního vypořádání, pokud předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou. Více informací včlánku

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 1084), projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v prvém čtení 8. března 2021 a přikázala tento. Stanovisko k novele zákona o elektronických komunikacích . V návaznosti na návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví, který má za cíl umožnit využívání lokalizačních údajů z mobilních telefonů k boji s epidemiemi připravil Spolek pro ochranu osobních údajů stanovisko, které upozorňuje na rizika spojená s navrženou úpravou

Předčasné ukončení smlouvy u operátora bez sankce

GDPR (general data protection regulation) - nařízení EU o ochraně osobních údajů mění ochranu osobních údajů v celé EU. Uµ nebude stačit znát zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Na co je nutné se připravit s novou legislativou Po mnoha letech intenzivního jednání všech složek legislativního procesu a velkého tlaku veřejnosti, respektive neziskových sdružení, vešla v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, zaměřená primárně na problematiku ochrany spotřebitele při styku s telekomunikačními operátory. Novela zákona si klade ambice vytvořit na českém trhu větší.

Novela zákona je transpozicí evroých právních předpisů a reakcí na překotný vývoj v této oblasti. Na trhu už totiž nejsou jen tradiční poskytovatelé telekomunikačních služeb, ale objevují se i noví účastníci. Zároveň neustále roste poptávka po velmi kvalitním pevném i bezdrátovém připojení. Novela se také zaměřuje na novou situaci na trhu, kdy. Senát schválil zákon o elektronických komunikacích, posílí ochranu spotřebitelů Zákon o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele a zároveň zajišťuje přechod televizního vysílání na vyšší standard DVB-T2. Senát jej na středečním zasedání pohodlnou většinou schválil Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Právní rozhledy. 2019, č. 6, s. II. ISSN 1210-6410

Novela Zákona o el

Pirátská strana: Praha, 4. února 2021 - Další úřad získá přístup k citlivým datům českých občanů, pokud projde vládní novela zákona o elektronických komunikacích. Přestože je cílem novely zavést evroý Kodex elektronické komunikace do českého práva, chce navíc přidat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oprávnění přistupovat k provo.. Datum 21. prosince 2020 bylo z pohledu regulace elektronických komunikací datem významným. V tento den totiž vypršela lhůta, v níž měly členské státy Evroé unie transponovat Směrnici (EU) 2018/1972, kterou se stanoví tzv. evroý kodex pro elektronické komunikace. K tomu však nedošlo. Návrh implementačního zákona totiž vláda schválila teprve v listopadu Ve středu 1. dubna vstupuje v platnost novela zákona o elektronických komunikacích. Jednou ze... Navrhovaná změna Trikolóry může ovlivnit nezávislost, tvrdí ministerstv Novela zákona o elektronických komunikacích nabízí zcela jiné podmínky. Od 1. dubna 2020 můžete přenést telefonní číslo k jinému operátorovi zcela zdarma. Zkracuje se původní 10 denní lhůta na převod vašeho čísla. Celý proces musí nově proběhnout do 2 pracovních dnů od předání žádosti na přenesení čísla

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých

Začíná platit klíčová novela o elektronických komunikacích (18.8.2017) Dnes vstupuje v platnost Novela zákona o elektronických komunikacích. Posiluje práva spotřebitelů, pravomoci ČTÚ a dává zákonný rámec přechodu na DVB-T2. Důležitá novela zákona o elektronických komunikacích začala platit úderem dnešní půlnoci Co přinese novela zákona o elektronických komunikacích v oblasti používání souborů cookies? Používání souborů cookies se s plánovanou novelou zákona o elektronických komunikacích dozná velmi citelné proměny, a to pravděpodobně již od 1. 1. 2022 Aplikování novely Zákona o elektronických komunikacích 01.04.2020 | Technická Dovolujem si vás informovat o aplikování novely Zákona o elektronických komunikacích, která vstupuje v platnost k 1 Požadavky směrnice zapracovává novela zákona o kybernetické bezpečnosti cestou zákona č. 205/2017 Sb. s účinností od 1. srpna 2017 (viz příslušná sekce stránek NÚKIB). Transpoziční lhůta pro směrnici NIS je stanovena do 9. května 2018. Směrnice NIS je dostupná na oficiálních stránkách EU pod tímto odkazem. Novela Zákona o ‍elektronických komunikacích vstoupila v ‍platnost 1. ‍4. ‍2020. Upravuje postup při ‍přenesení telefonního čísla od ‍jednoho poskytovatele služeb k jinému. K ‍tomuto datu také měníme Všeobecné podmínky innogy ‍Mobil a ‍obchodní podmínky přenesení čísla

Změna Zákona o elektronických - Novela - T-Mobile

Jakmile vás ale váže smlouva s operátorem, je předčasné ukončení smlouvy spojeno se sankcí, tedy poplatkem. Tato potíž ale již brzy téměř odpadne, neboť 1. dubna vejde v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích Dne 31. března 2021 byl v částce 59 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 150/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Součástí tohoto zákona, který stanoví podmínky pro provádění kybernetické obrany České republiky, je i novela zákona o elektronických komunikacích. 73/12 NV připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti; T: 3.4.2012 Důvodem změny vyhlášky je novela zákona o elektronických komunikacích, která implementuje revidované znění evroého regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací Poslanci během včerejší 57. schůze schválili novelu Zákona o elektronických komunikacích. Primárně se zaměřuje na vztah mobilních operátorů a spotřebitelů, jejichž postavení by mělo posílit. Podrobněji o novele z pohledu mobilního trhu si můžete přečíst na Mobilmanii

Na programu 243. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 17. září 2020 a které se z důvodů omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády proti šíření onemocnění COVID-19 uskutečnilo prostřednictvím videokonference, byl návrh nového zákona o občanských průkazech a s ním související návrh doprovodného změnového zákona, dále návrh. Zákona o elektronických komunikacích poskytují služby elektronických komunikací. Součástí každé smlouvy jsou rovněž i další dokumenty, které blíže specifikují technické a obchodní podmínky mezi poskytovatelem a klientem. Všeobecné obchodní podmínky pro připojení k internetové síti BNET. Technická specifikace (pro. Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 311/2019 Sb. do tématu: Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment. Anotace: Novela má podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací, především u mobilních služeb; zejména se omezují překážky pro přechod zákazníka k jinému operátorovi SMS info. (pdf, 232,45 KB) MMS magazín. (pdf, 175,10 KB) Publikace Vodafone Group Elektromagnetické pole a jeho působení. (pdf, 1,81 MB) Formulář pro ověření správnosti zákaznických dat. (pdf, 211,96 KB Novela telekomunikačního zákona totiž zakazuje účtovat zákazníkům pokuty za předčasnou výpověď. Zákon č. 311/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpis Kritizovaná novela zákona o elektronických komunikacích schválena senátem. 22.10.2014. Parlament přijal kontroverzní novelu zákona o elektronických komunikacích v podobě, která citelně oslabí ochranu práv zákazníků telekomunikačních operátorů a je v rozporu s evroou směrnicí