Home

Dotace na vybavení kanceláře

Dotace Pro Podnikatele, Dotace Na Zakládání a Rozvoj

Dotační kancelář ,dotační poradenství, evroé fondy, krajské a národní dotace, dotace pro podnikatele, dotace na zaměstnance, dotace IROP, dotace na nákup strojního vybavení, POVEZ, OPPIK frýdek místek, dotace na zateplení, elektromobilit dotační a realitní kancelář Československé armády 383/5 2. patro, u vchodu z ulice použijte zvonek s označením naší kanceláře 500 03 Hradec Králové IČ: 40145018 DiČ: CZ6607291878 tel: +420 491 616 630 fax: +420 491 616 632 +420 725 421 111 (sekretariát) +420 725 140 000 (dotační poradce) +420 724 994 559 (dotační poradce 24.02.2017. Dotace na vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově. Díky této výzvě v rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude možné pořídit techniku a vybavení pro hasiče, záchranáře a policejní složky v územích, kde je třeba řešit následky klimatických problémů a zároveň v území místních akčních skupin, které si podporu integrovaného. Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování komplexního administrativního servisu pro Středočeský kraj za účelem efektivního čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evroé unie Dotační kancelář , dotační poradenství, evroé fondy, krajské a národní dotace, dotace pro podnikatele, dotace na zaměstnance, dotace IROP, dotace na nákup strojního vybavení, POVEZ, OPPIK frýdek místek, dotace na zateplen

Přes půl milionu Čechů žije bez vody z vodovodu

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje. Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 14_02_1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 je podpora obcí Olomouckého kraje při pořizování. Dotace na technologie a vybavení začínajících podniků. Jedním z cílů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je rozvoj regionů a zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím podpory malých začínajících podniků. S tímto cílem vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR výzvu VIII. Přes tři miliardy korun, převážně z fondů EU, poslal stát firmám na stavbu a vybavení školicích středisek pro zaměstnance. Podle zjištění Radiožurnálu si z nich podnikatelé udělali kanceláře, jídelny, ubytovny, sklad, penzion nebo zubní kliniku REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie - dotace až 200 000 000 Kč - Artendr / Dotační průvodce. REACT-EU výzva č. 99 - dotace na zvýšení odolnosti ošetřovatelů o zvlášť ohrožené pacienty - dotace až 350 000 000 Kč - Artendr / Dotační průvdc Jaká je maximální částka podpory: Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru

Cestovní ruch - EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH | Škola

Program na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Vyhlášení programu v roce 2010: Dotacni_program_kompenzacni_pomucky_10963_2010_28_vyhlaseni_fin1.doc ( 124,00 KB Dotace můžete získat na přeměnu starých brownfieldů na moderní podnikové prostory nebo na výměnu oken, rekonstrukci střechy, zateplení fasády apod. Chystáte se rekonstruovat? Dotace se otevírají od podzimu, ale jak to u stavebních prací bývá, příprava je časově náročná 11. 2020. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen GŘ HZS ČR) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2021, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy, následující níže uvedené. Informace z 4.12.2019. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen GŘ HZS ČR) uveřejňuje, pro potřeby příjemců investiční dotace na rok 2020, kteří byli označeni v pořadnících pro jednotlivé výzvy jako předpokládaně alokováno dle Čl. 8 bodu 9 Výzvy, následující. Neinvestiční dotace je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to na sužby spojené s nájmem, spotřebu energii (elektrická energie, vodné stočné, spotřebu plynu), telefon a internet, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, mzdové náklady (dohody konané mimo pracovní poměr) a cestovné

Vybavení pro firmy a školy. Audiovizuální a interaktivní technika, chytré technologie pro školy, kanceláře i domácnosti Na vybudování a vybavení výukových center ve více než 500 firmách stát vyplatil přes 3,3 miliardy korun, z toho 2,8 miliardy z evroých fondů, 500 milionů z českého rozpočtu. Nyní dotace z evroých fondů procházejí důkladnou revizí

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu realitní kanceláře? Představit zamýšlenou realitní kancelář, její koncepci a zaměření, nabízené služby, způsob prodeje apod. Rozmyslet si lokalitu, v jaké chcete působit, případně jestli budete vystupovat pod některou z věhlasných franšízových značek Pacienti na internetu vyberou z došlých žádostí 3 nejlepší a těm bude poskytnuta dotace na konkrétní vybavení v celkové výši 150.000,- Kč. První lékaři již se o dotaci přihlásili, vyzýváme další, aby tak učinili nejpozději do 31

Nabízíme pronájem kanceláří a výrobních prostor na dobré adrese pro firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. Pomůžeme s rozjezdem podnikání zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Pomůžeme vám také se získáním dotace nebo transferem technologií Dotace jsou samozřejmě různě segmentovány a ne každá obec či každý sportovní klub může dosáhnout na všechno. Obecně lze ale říci, že ať už jedna výzva cílí na obce do 10tis. obyvatel a druhá nad 10tis. obyvatel, případně je zde jiná segmentace, určitou formu podpory může obdržet každá obec Již z podstaty věci vyplývá, že tyto dotace je možné poskytnou pouze vybraným obcím, nikoliv všem téměř 7000 obcím zřizujícím jednotku SDH obce. Od roku 2003 bylo na tyto účely vynaloženo z rozpočtu Ministerstva vnitra a z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů více jak 1,5 miliardy. Kč

vyplní SDH a odevzdá na adresu Kanceláře OSH do: Sbor dobrovolných hasičů: Vyúčtování dotace na MTZ SDH v roce 2021 vybavení - táborové vybavení, vybavení klubovny, vybavení k volnočasovým aktivitám R Arial,Tu n R Arial,Tu n R Arial,Tu n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7 Na konci roku 2018 byl úspěšně dokončen projekt Nemocnice Pelhřimov, kde byly z dotace pořízeny přístroje za téměř 92 milionů korun. Jednalo se například o nákup nového CT, pěti RTG přístrojů, laparoskopických věží, monitorů vitálních funkcí atd., přiblížila ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina.

vybavení kanceláře Dotace E

Z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohly české firmy získat dotace na rozvoj svého podnikání. 120 mld. korun pro podnikatele. Čeští podnikatelé si z tohoto programu v letech 2014 - 2020 rozdělili přibližně 120 mld. korun. Dotace podpořily zejména malé a střední firmy, ale zkrátka nepřišly ani velké koncerny Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky Integrovaného záchranného systému překročil alokaci výzvy v objemu 1, 5 mld. Kč více než dvojnásobně. Stejně tak je obrovský zájem o podporu na zajištění adekvátní odolnosti stanic složek IZS, kde Ministerstvo pro místní rozvoj právě ukončilo příjem žádostí. Převis je. Informace o mimořádných prostředcích na ICT. Praha, 21. srpna 2020 - MŠMT zveřejňuje informace pro základní školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí k mimořádným prostředkům na pořízení technického vybavení na rok 2020. v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8 Na dotace existují různé názory - od těch, které říkají, že dotace poškozují tržní prostředí, až po ty, které tvrdí, že díky byrokracii a neustálým kontrolám se nevyplatí. Zastáváme názor, že při splnění určitých předpokladů dotace dávají smysl. Především musí jít o reálné projekty, projekty.

Fotogalerie ŠECR Jihlava | Škola ekonomiky a cestovního ruchu

Zúčastněné organizace předkládat své žádosti do místní polní kanceláře USDA pro rozvoj venkova National Emergency Medicine Association . National Emergency Medicine Association - .Veřejná nezisková - - ocenění granty organizacím v oblasti reakce na mimořádné události a trauma , výzkumu a vybavení fondů Základním kamenem každé kanceláře jsou kancelářské potřeby. Bez kancelářských potřeb, jako jsou propisky, razítka či skartovače, se v kanceláři pracuje velmi špatně. Pojďme se proto podívat, co všechno by ve vaší Read Mor

Vyhlášení mimořádného dotačního programu na podporu práce

Naše obchodní a výrobní společnost již více jak 20 let aktivně a spolehlivě spoluvytváří vnitřní a venkovní vybavení domácností, prostředí mateřských školek, základních, středních i vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení, firemních kanceláří, společenských i technických prostor BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán Každý majitel dílny, společnosti i domácnosti potřebuje mít k dispozici kvalitní vybavení, aby svou práci mohl vykonávat pohodlně a dobře.Ať už potřebujete 2x dílenské svěráky, kancelářské vybavení, zahradní lavičku, zajímáte se o podzemní nádrže na vodu, nebo něco jiného, webové stránky abstore.cz nabízí skutečně mnohé.Vybavte svou dílnu kvalitně a.

Přes tři miliardy korun, převážně z fondů EU, poslal stát firmám na stavbu a vybavení školicích středisek pro zaměstnance. Podle zjištění Radiožurnálu si z nich podnikatelé udělali kanceláře, jídelny, ubytovny, sklad, penzion nebo zubní kliniku. Někteří je pronajímají, případně je prodali v poradenskÉ Činnosti pro dotace stÁle sledujeme inovativnÍ trendy v odbornÝch uČebnÁch a jejich vybavenÍ se zamĚŘenÍm na technickÉ a pŘÍrodovĚdnÉ vzdĚlÁvÁnÍ. Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996

Nové dotace 2021+: Poprvé jasně a přehledně enovatio

Dotace je určena na provoz OS, a to včetně mezd a nájemného (nikoli na nákup investic). OS nakoupilo za hotové kancelářské potřeby a drobné vybavení do kanceláře, které byly ihned vydány pracovníkům Kč 4 500. Odvod pokladní hotovosti na účet Kč 480 000. Připsání odvedené hotovosti na účet - dle výpisu.. 10. 2017 na e-mailovou adresu vedoucího kanceláře OSH Hodonín tomsklenak@gmail.com vyplněné vyúčtování dotace na volnočasové aktivity v roce 2017 SDH. Formulář na toto vyúčtování naleznete na www.oshhodonin.cz v sekci novinky, článek dotace na volnočasové aktivity MH. Při nedodržení termínu, vám nebude dotace poskytnuta Dotace 25 - 85 % na podnikové informační systémy, kyberbezpečnost, školení zaměstnanců, pokládku optického kabelu a další. provozovatelé kanceláří zřízených za účelem sdílené služby, tvůrci nových produktů, konstruktéři, vývojáři software apod.) Winning Steel - IT vybavení pro stavební a strojní projekci Pravidla dotace na vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016 (422,2 kB) stáhnout: Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (217,9 kB) stáhnout: Tabulka schválených dotací v Programu na podporu JSDH - dotační titul č. 1 (253,6 kB) stáhnout: Obsah vyúčtování dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (117,9 kB) stáhnou

Mgr

9.2. Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.2 představuje 80 % ceny nově pořizovaného majetku/zboží/zásob, který nahrazuje tornádem prokazatelně zničený. 9.3. Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.3 představuje paušální částku 50 000, Vyúčtování dotace na provozní náklady KSH nebo OSH v roce 2021 (vyplní KSH nebo OSH a odevzdá na adresu Kanceláře SH ČMS do 30.11.2021) R Arial,Tu né R Arial,Tu né R Arial,Tu né CHYBA - Dotace je vyšší než celkové náklady 0.00 0.00 70.00 NEPOVOLENÉ ČERPÁNÍ dotace, možno čerpat max. 70% z 1/3 celk. nákladů 70.0 Dotační webinář: Sportovní dotace do infrastruktury, vybavení i na podporu sportovců. Srdečně Vás zveme na webinář k dotačním možnostem v oblasti sportu. Webinář se uskuteční 27. ledna 2021 od 9:00 hod. Přihlaste se a získejte přínosné informace o možnostech investic do oblastí, které přispějí k podpoře vaší. Zpracováváme dotační projekty a komplexně vyřizujeme celou dotační agendu. Naše firma vám zpracuje řešení vytvořené přímo na potřeby vašeho objektu, vytvoříme potřebnou projektovou dokumentaci a zajistíme kompletní dodávku a montáže systému vytápění, popřípadě větrání či chlazení, a vyřídíme dotaci.

Jak na dotace. 103 likes · 1 was here. Dotační poradenství a management v oblasti dotací na zaměstnance, nemovitosti, stroje a technologie, energetiku, podnikatele a další Vzhledem k našemu zaměření na oblast veřejných zakázek se také dlouhodobě a velmi úspěšně věnujeme přezkumu veřejných zakázek v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, stejně tak pak kontrolám realizovaným jednotlivými poskytovateli dotace, popřípadě jejich zprostředujícími orgány. Dotace od KHK bude použita na rekonstrukci budovy č.p. 67 v ul. Na Vyšehradě vč. pořízení vybavení a úprav přilehlých pozemků, a to na spolufinancování prací, služeb a dodávek, které nebudou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na projekt byla podána žádost o dotaci z IROP, výzva č. 30 na LHP jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla. Cena zahrnuje veškeré služby uvedené v nabídce naší kanceláře. Výše dotace od MZe na zpracování lesních hospodářských plánů dlouhodobě činí 300,- Kč/ha. Cenová nabídka na zpracování lesních hospodářských osno Oficiální web městské části Praha 5 - Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice a jižní výběžek Malé Strany

Dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy z Programu VIII - organizace sportu ve sportovních klubech: - celková poskytnutá částka 25.000,- Kč - z dotace pořízeno vybavení kanceláře (počítač, tiskárna, laminátor), výstroj pro mladé hasiče (PS II, trička) a odměny pro trenéry mladých hasičů ( maximálně 10% z celkové dotace ) Vyúčtování dotace NSA sport pro rok 2021 Soutěže se zúčastnilo družstev: Soutěž se konala (datum a místo): Dotace na soutěž CTIF email: (vyplní SDH/OSH a předá do kanceláře SHČMS do 31.10.2021) LNSA sport ( CTIF ) Rrozhodnut 0.00 0.00 0.0 Byl vyhlášen dlouho očekávaný program ICT na podporu digitalizace. Dlouho očekávaný program ICT a sdílené služby - Digitální podnik přináší podporu digitalizace firemních procesů, v jeho rámci je možné pořídit SW, HW všech možných druhů, program podporuje také expertní služby nebo možnosti vybavení skladů Vyhlašuje dotační program na podporu venkovských prodejen, do něhož se každoročně hlásí několik desítek zájemců. Mezi nimi právě i Jednota, která tímto způsobem získává dotaci na rekonstrukce krámků, vybavení, nebo část mezd zaměstnanců. Letos jsme dostali příspěvek na prodejnu v Neplachově na Budějovicku Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021 (č. j.: MSMT-4121/2021-2

DOTACE NA ŘEMESLA :: DOTAČNÍ CENTRUM s

S-Therma nabízí energetické poradenství a úsporná energetická opatření, dotace NZU, nízkoenergetické a pasivní domy na klíč, studie a projekt Dotace není určena na krytí sportovních a kulturních aktivit v požární ochraně (požární sport, práce s mládeží apod.) a na výstavbu, opravu a vybavení požárních zbrojnic obcí (stavební úpravy, budování příjezdových komunikací, nákup nábytku, opravy sociálních zařízení apod.) Pravidla pro poskytnutí dotace 139 Vybavení poradenské kanceláře fitness Ruda nad Moravou 61 785 Kč 75 nedoporučen 150 Rouča s.r.o. Vyřezávací pila Písařov 225 000 Kč 75 nedoporučen 125 Projekce adalová s.r.o. Vybavení projekční kanceláře Nemile 90 000 Kč 70 nedoporučen 119 Ondřej Kotraš s.r.o. Dobudování klempířské dílny Ruda nad Moravou 159. Kdo vyhlašuje výzvu: MAS Český sever, z.s.. Cíl výzvy: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; Oprávnění žadatel: Malí a střední podnikatelé - podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech (i zemědělci). Termín vyhlášení výzvy: 22 3. 2021. Termín ukončení výzvy: 20.5. 202 TechTower: 400 m 2 coworkingu a 2500 m 2 kanceláří ideálních pro podnikání a inovace. Flexibilní doba nájmu, základní připravenost, špičková konektivita, přímé napojení na D5 a plzeňskou MHD dělají z TechTower ideální prostor pro startupy a menší firmy, které preferují chytré společenství víc než izolaci v soukromí

- vybavení pro zásahy při mimořádných událostech - celoroní þinnost organizace a vybavení pro zásahy při mimořádných událostech Finanþní limit pro jednu žádost je 45 tis. Kþ, celkový objem finanþních prostředků vyþleněných na podporu programu na rok 2021 je 220 tis. Kþ Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Finanční podpora Kraje Vysočina obcím, které se rozhodly pořídit do vybavení jednotky požární ochrany obce novou cisternovou automobilovou stříkačku. Dotace na dopravní automobily a na rekonstrukce nebo stavby požárních zbrojnic. Informace a dokumenty ke. Pracujete na počítači a pro úsporu peněz za nájem kanceláře jste si zřídili kancelář doma? Myslete na to, že i v domácí kanceláři budete trávit celou pracovní dobu, tedy alespoň 8 hodin denně. Musí být dokonale vybavená po všech stránkách. A jaké je nejdůležitější vybavení každé kanceláře? Jednoznačně.

Kompletní vybavení nového bytu Botanica | atelier Falcník

Pro podnikatele Dotace Moravskoslezský kraj Dotační

 1. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev. Dotační program Nová zelená úsporám můžete čerpat mezi lety 2014-2020. Je určen pro rodinné domy. Od roku 2015 také pro bytové domy a veřejné budovy. Více o programu naleznete na stránkách: www.novazelenausporam.cz
 2. podporu JSDH 2021 ve výši 1 726 100 Kč do dotačního titulu č. 14_02_01, na celkový objem prostředků 6 926 100 Kč alokovaných pro dotační titul č. 14_02_01 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 3
 3. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Nevíte, ve kterém dílu Kanceláře Blaník radil Tonda Blaník někomu jak získat evroý dotace?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích
 4. - na energie, které nejsou přímo spojené s kulturní činností (kanceláře, pronajaté prostory, atd..) C. Ostatní. Podmínkou čerpání individuální dotace z rozpočtu města je schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace kompetentním orgánem města. Dotace se poskytuje na celý kalendářní rok
 5. V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. dotace; 0,2-100 mil. Kč.

Příspěvky na kancelář i vybavení. Mimopražští poslanci mají dále k dispozici ubytovnu v Nerudově a Rumunské ulici. O byty je velký zájem, jenže kapacita je omezená, a tak se na každého nedostane. V ubytovacím zařízení naproti Sněmovně je 47 bytů, na pražských Vinohradech jen šestnáct Můžete využit prstovou abecedu, nebo číslice napsat přímo na tělo - uvítáme všechny zajímavé nápady! Vítěz bude odměněn poukazem na fotografické potřeby v hodnotě 1500 Kč. Své fotografie zasílejte do 15. 5. 2013 na frouzova@leader-ceskyzapad.cz Vypracovali jsme podnikatelský záměr vinného sklípku, který klientovi zajistil poskytnutí dotace pro začínající podnikatele. Díky dotaci tak klient získal peníze na potřebné vybavení a mohl rychleji naplno nastartovat své podnikání od samého začátku Věcné zaměření výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů žadatele souvisejících s podporou přístrojového vybavení v roce 2021, které vznikají při zajišťování činností podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky Obce mohou stále žádat o podporu na vybavení ordinací informačními technologiemi. 14.2.2019 MC Karlovarsko, Zprávy. Reklama. I v letošním roce vyhlásil Karlovarský kraj dotační titul, z něhož je možné čerpat prostředky na vybavení ordinací informačními technologiemi, které jsou nezbytné pro vydávání eReceptů..

Dotační a realitní kancelář - Ing

 1. Opět se jedná o zcela nový dotační program. Podpora směřuje na cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce. U cestovních kanceláří se výše podpory procentuálně odvíjí od plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na rok 2020. Podpora cestovních agentur je odvislá od počtu zájezdů zrušených z důvodu.
 2. Dotace a jak na ně. Dotační prostředí v ČR je velice různorodé a vyznat se ve struktuře dotačních titulů není jednoduché. O specifikách jednotlivých výzvy a jejich metodik nemluvě. Díky mnohaletým zkušenostem však víme, jak na to. Náš ústav vám nabízí komplexní služby dotačního poradenství a managementu
 3. Neinvestiční dotace pro rok 2018 na provoz a vybavení jednotek HZS MSK v SMO a na zabezpečení činnosti IZS - I (ev. č. 0045/2018/KP) 19 927 000,00 Kč 1998/ZM1418/31 Renáta Veselková Ostravský informační servis, s.r.o. 11 950 000,00 Kččástečné krytí provozních nákladů příjemce dotace v roce 2018 11 950 000,00 Kč 1998.

Maximální dotace: 1 mil. Kč (včetně jednorázové podpory na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč) Budou nastávat dvě situace: Podnikatel je pojištěn na živelní pohromy: Podnikatel dostane finanční prostředky od pojišťovny, následně pořídí nový majetek Dne 15. července 2016 bylo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2017 Užívané softwarové vybavení je v souladu se zák. č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, i s jejími prováděcími vyhláškami a splňuje Informační standard Ministerstva zemědělství pro možnost požádat o dotační titul na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Informace o dotačním programu Deštovka na nákup podzemní nádrže na dešťovou vodu. Které nádrže na vodu splňují podmínky pro získání dotace Dešťovka? Obecně se dá říci, že jsou to všechny podzemní nádrže na dešťovou vodu, které mají větší objem než 2 kubíky (m3) Na oba zpracovávané dotační projekty jsme získali finanční podporu, celkem se jedná o cca 8,5 mil. Kč. Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice Zaměstnanci ND agentury se prezentují přesností informací, pečlivostí při zpracování žádostí, dodržováním termínů a úspěšností podaných žádostí f) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě - České republice 6 796 300 000 Kčs - Slovenské republice 4 475 100 000 Kčs. g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů - České republice 727 445 000 Kčs - Slovenské republice 332 405 000 Kčs. B. Globální dotace - České republice 2.

Dotace na vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkov

Profil společnosti Asistenční centrum, a.s. Naše společnost patří k nejvýznamnějším poradenským firmám v České republice. Již od roku 1996 se úspěšně specializujeme na problematiku strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, krajů, obcí, škol a neziskové sféry KANCELÁŘE - kromě IT vybavení kanceláří jsme také schopni zajistit renovaci prostor. Pro moderní město moderní kanceláře. Zařídíme výběrové řízení na dodavatele, případně služby které jsme schopni pokrýt zajistíme sami. Vše zrealizujeme v požadovaném termínu a maximální kvalitě Zajistíme Vám dotace EU, granty a projekty EU. Zpracujeme kvalitně projekt EU na žádost o dotace pro dotační programy OPPI i OP LZZ, zajistíme také vyúčtování dotace EU, grantu na Váš projekt. - BUSINESS INNOVATION s.r.o DOTACE - konzultace, vyhledávání a případné vyřizování dotací. KANCELÁŘE - design a vybavení, od návrhu až po realizaci . DOPRAVA - zajištění převozu či odvozu, nákup vozidel, správa vozového parku. TECHNIKA - poradenství, nákup a servis techniky potřebné pro údržbu Vašeho města. a další. Dotace na investice do infrastruktury pro vzdělávání (nákup budov, stavba, rekonstrukce, zařízení a vybavení) - program Školicí střediska. Podpora zakládání a dalšího rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a vytváření sítí business angels - program Prosperita

Naše kancelář nabízí své služby ekonomickým subjektům, které mají představu o budoucích investicích a hledají možnosti financování jejich realizace. Zásadně fungujeme na osobní bázi, jelikož jen tak poznáme pravé potřeby našeho klienta. Nenecháme Vás žádat o dotaci jen pro to, že je vypsaná Maximální výše dotace pro jednoho žadatele na jeden projekt činí 10 mil. Kč a míra podpory je stanovena ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu. Dotace na počátku měly za cíl projekt nastartovat a následně transformovat na udržitelný projekt bez masivních dotací a za nás se to povedlo. zajišťujeme pro vás nepřetržitou péči delegátů a průvodců se zaměřením na potřeby klientů 55+ Moc děkujeme za VÝBORNOU DOVOLENOU od vaší kanceláře, kterou. Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení Nárok na poskytnutí dotace má rovn ž hlavní m sto Praha, neboť podle § 31 odst. 2 zákona þ. 131/2000 Sb., o hlavním m st Praze, ve zn ní pozd jších předpisů, vykonávají orgány hlavního m sta Prahy přenesenou působnost, která j

vyloučeno v případě čerpané dotace ANTIVIRUS BOZP, požární ochrana, školení, administrativní výpomoci, zvýšené náklady na hygienické potřeby (respirátory, roušky, gumové rukavice, Covid - testy,nádoby na dezinfekci apod.) apod Vzdělání. 1991 -1996 Slezská univerzita Opava - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, obor: marketing a management v obchodě a službách, specializace: poradenství. 05/2003 Absolvent DA-IN individuální diplomatické přípravy MZV. 1988 -1991 Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm. Přehled zaměstnání. 03/2018 - dosud ředitel Odboru kanceláře státního tajemníka a. Dotace pro sociální podnik Dobrý den, ráda bych se zeptala na výzvu č.30 z OPLZZ-Sociální ekonomika. Záměr je vrátit tradici do místa, kde by měla být kavárna s alternativním programem.( produkce, hudba, divadlo).Vytvořením nových pracovních míst a spolupráce s místními organizacazemi na programy, workshopy

RDK - Regionální dotační kancelá

Společnost vlastní provozní budovu se stavebním dvorem, výrobní a montážní dílnou. V objektu jsou rovněž projekční kanceláře a kanceláře vedení firmy. Budova je situována na ulici Dostojevského 3353/6, vedle budovy bývalé Projekty, dnes MÚ - pasy, občanské průkazy Přehled dotací z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na rok 2017 Pojišťovny v roce 2016 odvedly do fondu zábrany škod (FZŠ) České kanceláře pojistitelů 625 mil. korun. Finanční prostředky budou v souladu se zákonem použity na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost. Pomáhají samozřejmě na území města a místních částí, ale nedávno například pracovali i na jihu Moravy v lokalitě zasažené tornádem, připomněl starosta Jaroslav Němec. Hasiči dostali šest nových dýchacích přístrojů s příslušenstvím, stejný počet svítilen a také jeden záchranářský nastavovací žebřík

Dotace Moravskoslezský kraj Dotační kancelá

 1. Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč Program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na rekonstrukci rodinného domu. Realizován je Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), finanční prostředky pro žadatele o dotaci pochazí z prodeje emisních povolenek
 2. z žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 vyplývá, že předpokládaná průměrná výše hrubého platu TP v roce 2021 činí 26 617 Kč. Závěrečné doporučení Po zhodnocení výše uvedených skutečností Kancelář RVZRM doporučuje, aby byl TP zařazen na pozici 2.10.13 referent sociálních věcí
 3. Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021. 2-Ing. Milič Solský, Ph.D. kancelář č. 465el. 236 00 4378, e, t -mail:Milic.Solsky@praha.e
 4. Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020 . Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci.
Praha 11Podnikatelství malých firem | Škola ekonomiky a cestovníhoKontejner na elektroodpad | Město Ždírec nad Doubravou

Dotační titul Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021. Příjemci podpory Obce na území Jihomoravského kraje, které jsou zřizovatelem jednotky SDH obce v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.. Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15. Projekt Filmové kanceláře Brno (2017-2018) byl realizován Ústavem filmu a audiovizuální kultury.. Projekt filmové kanceláře s filmovým fondem vznikl z iniciativy Prof. Jiřího Voráče na Ústavu filmu a audiovizuální kultury počátkem roku 2016.. Projekt byl podpořen Státním fondem kinematografie (v programu Podpora celoroční činnosti filmových kanceláří pro rok 2017) Nábytek a bytové vybavení pro domácnosti, kanceláře a Podívejte se, jak snadno a lehce si vybavíte vaši firmu. Možná hledáme právě tebe. Podívej se, jaké volné pozice nabízíme. Nebojte si experimentů se skříňkami v obýváku! Naši designéři vám poradí, jak na to. Rádi objevujete nové? Ochutnejte a nechte Men Praha 28. dubna (ČTK) - Podíl volných kanceláří v Praze ke konci března meziročně vzrostl o 2,2 procentního bodu na 7,6 procenta. To bylo nejvíce od 3. čtvrtletí 2017. V porovnání s koncem loňského roku podíl vzrostl o 0,6 procentního bodu. Celkem bylo v Praze 280.600 metrů čtverečních volných kanceláří. Vyplývá to z údajů sdružení 2) současný stav získání dotace z OP PIK 3) náklady na stavbu k dnešnímu dni 4) náklady na vybavení aktuální stav + případné další plánované investice do vybavení 5) náklady na technologické vybavení obou serveroven, energocentra, zdroje chladu, trafostanice a jídeln