Home

Honorář za technický dozor investora

Technický dozor investora (cena dle platného ceníku UNIKA) od 45 000,- do 72 000,-Dokumentace k územnímu řízení: do 6 000,-Dokumentace ke stavebnímu povolení pro RD: do 25 000,-Dokumentace ke stavebnímu povolení pro BD a pro zadání stavby (pro 8 b.j.) 92 000,-Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr: do 15 000, Ve výkonovém a honorářovém řádu je následující definice technického dozoru investora. Investorský technický dozor je činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem dohledem nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením orientační cena za technický dozor stavby je 2 % z celkové ceny díla; posuzování a kontrola podkladů k fakturaci, víceprací a méněprací je orientačně 1,5 % z celkové ceny díla; hodinová sazba od 550 Kč/hod dle náročnosti úkonu; doprava do 8,50 Kč/1 km + 250 Kč/1hod. jízd

Ceník služeb Sella spol

Cena za stavební dozor je vždy kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb. v případě technického dozoru ucelené zakázky cca 1,5 - 2 % z rozpočtu stavby v případě technického dozoru a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 2,5 - 3,5 % z rozpočtu stavby CENA ZA STAVEBNÍ DOZOR je kalkulována podle rozsahu přání a požadavků investora, požadovaných služeb, serióznosti a kvality zhotovitele a vzdálenosti a přístupnosti stavby. Výchozím podkladem ke stanovení ceny za stavební a technický dozor je Sazebník UNIKA v cenové úrovni roku 2009 (abych byl starším ceníkem.

Smlouva o výkonu technického dozoru investora Č.j.: 411-2/2017 Níže psaného dne, měsíce a roku smluvní strany: Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 jednající ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D. IČ: 751 12 779 DIČ: CZ7511277 Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby. Postarám se, aby dodavatel stavby dodržel technické specifikace dle projektové dokumentace. Hlavním cílem technického dozoru investora je zajistit kvalitu díla a úsporu finančních nákladů

Dosud běžně používaný termín technický dozor investora je v zákoně nahrazen termínem technický dozor stavebníka, který lépe vyjadřuje vztah osoby provádějící dozor nad stavbou ke stavebníkovi definovanému v § 2 odst. 2 písm. c zákona č. 183/2006. Namísto zdlouhavého označení osoba vykonávající technický. Je to technický poradce a zástupce investora ve věcech smluvních. Podobnou afinitu má právník, který vás zastupuje před soudem (technický dozor vás zastupuje při jednáních se stavební firmou). Přebírá jednotlivé části díla za investora podpisem ve stavebním deníku nebo v předávacím protokolu Stavební dozor nemusí mít autorizaci ČKAIT. Může ho vykonávat osoba s dostatečnou praxí ve výstavbě dle stavebního zákona. Technický dozor investora, na rozdíl od stavebního dozoru, nenařizuje stavební zákon. Vykonává dohled na stavbou, pokud stavebník realizuje stavbu pomocí odborné firmy

Technický dozor na stavbě, dozor investora, Praha. 10 DŮVODŮ PROČ. VYUŽÍT SLUŽEB. TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. Dáme Vám dostatek důvodů proč předcházet na stavbě problémům formou profesionální kontroly, než se s problémy setkat na samotném konci stavby, vyúčtování či převzetí stavby Technický dozor investora - TDI. Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi Stavbyvedoucí není technický dozor investora! Stavbyvedoucí = zaměstnanec stavební firmy, jedná ve prospěch firmy, je placen firmou, řídí své pracovníky a subdodavatele, organizuje provoz na staveništi, má zodpovědnost za vše, co se děje na staveništi, které od investora převzal.Vede stavební deník. Není zástupcem investora Technický dozor investora (TDI) - činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Investorský technický dozor nesmí být vykonáván osobou v zaměstnaneckém nebo. Práce: Technický dozor investora Vyhledávejte mezi 147.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Technický dozor investora - získat snadno a rychle

Stavební a technický dozor staveb investora, Autorizovaný stavitel ČKAIT Každé stavební dílo přináší řadu nejenom technických problémů, které je nutné včas řešit. Proto je vhodné si zajistit na realizaci stavby odborníka , který bude za Vaši stranu hájit Vaše zájmy Technický dozor investora (TDI) Zajistíme Vám technický dozor, který bude dohlížet na prováděnou práci, která je v souladu s projektovou dokumentací. Technický dozor bude kontrolovat Vaši zakázku z pohledu kvality, technologie i ceny. Také bude sledovat dodržování předpisů významných pro zakázku a technických norem či. Za zřícení školy mohou stavbaři i technický dozor, cena za opravu roste 17. srpna 2020 16:52 Znalecký posudek ohledně zřícení stropů v jablonecké škole v listopadu 2018 odhalil pochybení u stavební firmy, projektanta i technického dozoru Technický dozor investora (TDI) Dobrý den, příští jaro chci začít stavět menší rodinný dům. Stavba nebude probíhat blízko mého současného bydliště a také nejsem zaměřením stavař, takže chci mít svůj technický dozor přímo na stavbě. Již jsem začal na poptávkových serverech hledat vhodného kandidáta Hledáte Stavební dozor nebo technický dozor investora? Pokud ano, tak jste tu správně. S čím Vám můžeme pomoci? Stavební dozor nebo technický dozor investora (TDI) hlídá za stavebníka stavbu po stránce kvality, termínů, financí a v neposlední řadě Vám šetří čas a nervy.. Kvalitu stavebního dozoru Vám zaručí pouze jeho dlouholeté zkušenosti z praxe

Technický dozor investora Ostrava. Pojďme spolu zrealizovat stavbu, z níž budete mít radost už během stavebního procesu. Pracuji vždy pro vás a na vaší straně. Především v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Zažijte stavební úspěch s partnerem, který vám za každých okolností kryje záda Technický dozor investora Ohlídejte si plánovanou výnosnost vaší investice přímo na stavbě. Technický dozor udělá mravenčí práci v terénu za vás TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Liberec, Liberec. Technický dozor investora pro dlouhodobou spolupráci. Již několik let se zabýváme řízením stavebních projektů ve všech jeho etapách - od přípravy stavby, přes projekční fázi až po jeho realizaci a předání Technický dozor zajišťuje správnost stavby navržené architektem tak, aby dosáhl výsledku očekávaného klientem. Nejedná se tedy pouze o pasivní kontrolu provedené práce, ale o aktivní koordinaci projektanta, zhotovitele a klienta za účelem získání kvalitního výsledku. Technický dozor investora tedy obvykle nemá možnost.

Ceník TDI Technické dozory staveb Prah

Výkon technického dozoru investora (TDI): a. občasný technický dozor investora : - seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením - předání akce vybranému dodavateli vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci akc Technický dozor investora lze také využít pro kontrolu projektové dokumentace a rozpočtu za účelem nalezení úspor. Za takovou službu je účtován poplatek ve výši 5 - 15 tis. Kč. Nutno podotknout, že i když stavební, resp. technický dozor investora vyjde za celé období na několik desítek tisíc korun, máte jednak. Technický dozor investora. Technický dozor je povinen sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se schválenou dokumentací, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů

Ceník - Dozor-Stavby

Nezávislý technický dozor investora si můžete najmout, aby dohlížel na průběh výstavby, dodržování časového harmonogramu a koordinaci prací, případně na další práce dle individuálních potřeb. Pokud zvolíte dřevostavbu, jste na správné adrese, dřevostavbám se věnuji více jak 15 let Proč Technický dozor investora? Hlavním smyslem technického dozoru je zajistit, aby se samotná realizace dokončila ve sjednaném termínu, požadované kvalitě a předem stanovené ceně.. Služba technického dozoru začíná bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo, končí předáním a uvedením díla do provozu Toto je nabídka práce na pozici Technický dozor investora. Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Praha můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce Provádím stavební dozory a technické dozory investora (TDI) pro soukromé investory při realizaci staveb rodinných domů, nebo rekonstrukci domů a bytů a dozory staveb pro investory z podnikatelského nebo státního sektoru. Dále provádím technický dozor investora (TDI) pro Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva při stavebních opravách a úpravách bytových.

Cena stavebního dozoru - Stavební a technický dozor

Stavební dozor a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr v rozpočtu, kontrola prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více a méněprací) 2,0 - 3,5 % z rozpočtu stavby. Hodinová sazba za činnost na stavbě: od 450,- Kč do 550,- Kč, dle složitosti a časové náročnosti zakázky Technický dozor stavby mimo režim DPH. technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace. Služby poskytuje Jan Mittag, spol. s r.o., IČ: 06881386, DIČ: není plátcem DPH. Stavební dozor Technický dozor investora, kontrola stavby a odstranění vad, důkladná kontrola Cena za dozorování na Vaší stavbě je dle dohody. Především záleží na složitosti konstrukce a míře zodpovědnosti, která se po mě vyžaduje a pod kterou se podepisuji při kontrole. A pak také paušální částkou

Zatímco koordinátor BOZP zodpovídá hlavně za dobrou vzájemnou komunikaci jednotlivých dodavatelů stavby v otázce řízení a eliminace rizik bezpečnosti práce, technický dozor je vlastně prodlouženou rukou investora, která zajišťuje, že jsou jeho peníze utracené tak, jak mají být a stavba postavena podle projektové. Průměrný plat pracovní pozice Technický Dozor Investora v Ústecký kraj je 32 395 Kč za month. Seznamte se s platy, benefity, spokojeností s platem a informacemi o tom, kde si vyděláte nejvíce Technický dozor investor - Bytový dům pro seniory Staříč. Předmět veřejné zakázky. Technický dozor investora stavby Bytový dům pro seniory Staříč . Evidenční údaje o zakázce Identifikátor zakázky. P17V00000001. Podrobná charakteristika zakázky Druh veřejné zakázky podle předmětu. Služby. Druh zadávacího řízen Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora (dále jen TDI) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, při provádění díla Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno. Seznam požadovaných úkonů při provádění TDI Zpět na přehled pozic Investiční referent, technický dozor investora (67-2021).

Specialista na BOZP a TDI. Mám za sebou 25 let praxe v oboru stavebnictví, a to na pozicích stavbyvedoucí a technický dozor investora. Díky dlouhé praxi a velkému množství různorodých projektů vám mohu nabídnout služby té nejvyšší kvality včetně individuálního přístupu a velké flexibility Ing. Jaroslav Čechura - Technický dozor investora Plzeňský kraj. Technický dozor investora - V rámci výstavby zajistím komplexní dohled nad kvalitou provedených prací, včetně použitých materiálů a správnosti provedených postupů výstavby. Zajistím kontrolu na finančním tokem stavby, včetně kontroly objemu skutečně. technického dozoru nad realizací stavby. Autorizovaná osoba může na jedné stavbě vykonávat současně jak autorský dozor, tak také technický dozor stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona. Stavební zákon osobu technického dozoru stavebníka nedefinuje a nestanovuje ani její povinnosti a odpovědnosti

Technický dozor investora - TDI PS Contro

Technický dozor staveb Proč najmout technický dozor ? Především proto aby vaše stavba proběhla bez problémů , bez starostí z vaší strany, s vynaložením přiměřených finančních prostředků a k vaší plné spokojenosti. Činnost technického dozoru není pro stavebníka finančně náročná Technický dozor investora Chraňte si své investice a nevyhazujte peníze oknem tak, jako to dělá náš stát. Odborným dozorem nad pracemi, které mimo jiné zahrnují i rekonstrukci vyhrazeného elektrického zařízení tzn. nejen elektroinstalace, ale i hromosvody si ušetříte On-line kurz Stavební, autorský a technický dozor investora. dnes je 14.8.2021 + 420 222 539 333 uvira@dashofer.cz. Lekce; Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek technický dozor investora 2018-2020 UK MFF 280 mil. Kč. www.mff.cuni.cz. BYTOVÝ DŮM KOTI (KORU) NOVÁ VINOHRADSKÁ Za Strašnickou vozovnou Praha 10 technický dozor investora 2017-2019 YIT STAVO s.r.o. 181 mil. Kč. www.yit.c

Činnost technického dozoru stavebníka (investora) On

  1. Technický dozor stavebníka ve veřejných zakázkách. Dne 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela stavebního zákona[1]. Jednou z mnoha změn, které přinesla, je upřesnění a doplnění povinnosti objednatele stavby, která je financovaná z veřejného rozpočtu, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby[2]
  2. Technický dozor elektro Na pozici TDI - technický dozor investora Stavba logistického centra, sklady Prologis ARCADIS Project Management s.r.o. Projektová dokumentace, celková rekonstrukce byt 1+1 Pakoměřice. Elektroinstalace LOXONE Technický dozor elektro Na pozici TDI - technický dozor investora Centrála Vodafone, Stodůlk
  3. Technický dozor stavebníka. Zajišťujeme pro klienty činnost technického dozoru investora/stavebníka, jenž je nařízena zákonem č.350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu u staveb, které čerpají finanční prostředky z veřejných rozpočtů a tam, kde je zhotovitel provádí jako stavební podnikatel. Prozkouma
  4. Činnosti: Komplexní projektový management, technický dozor investora, změnová řízení a klientské změny Účel objektu: Bytové domy, 50 bytů Dokončení: 2015 Investiční náklady: 100 mil. Kč Lokalita: Brno Investor: Domoplan s.r.o
  5. TDI Laura Křížová technický dozor investora na stavbě, Ústí nad Labem. 26 likes. Díky TDI budete mít kvalitně postavený neošizený dům a vyhnete se dodatečným sporům o vícepráce, vady a nedodělky s..

Autorský a technický dozor vs

Aktuálna ponuka práce v spoločnosti AspenStaff s.r.o. na pozíciu Technický Dozor Investora. Miesto práce: Bratislava, Slovensk V zájmu klienta provádím stavební dozor (technický dozor stavby / investora) s cílem kontroly průběhu stavby dle technické dokumentace, v souladu s rozpočtem a harmonogramem. Řeším technické problémy a zajišťuji, odborný dohled nad dodržováním norem - Technický dozor 2,0 - 4,0 % z ceny stavebního díla Stanovení konečné ceny za inženýrskou činnost je přímo závislé od množství a četnosti požadovaných služeb zákazníka a je předmětem individuální cenové nabídky

Stavební dozor Technický dozor investora HONEST

Technický stavební dozor. Technický a stavební dozor investora provádíme na základě oprávnění k provádění a odstraňování staveb. Máme dlouholeté zkušenosti s výkonem technického dozoru na stavbách za celkové náklady přes 2 miliardy korun a to od roku 2002 Je nutná pro výkon činnosti technického dozoru investora (TDI) autorizovaná osoba (autorizovaný technik, autorizovaný inženýr)? Stavební zákon č.183/2006 Sb., v § 158 nezahrnuje technický dozor stavebníka mezi vybrané činnosti ve výstavbě vyžadující oprávnění podle zvláštního předpisu, tj. autorizaci podle zákona. Technický dozor investora (TDI) Primárně se zaměřuji na provádění technického dozoru pro vás, investory stavebního díla. Mým hlavním úkolem je zajištění hladkého průběhu stavby od výběru dodavatele až po dokončení celého díla Cena za výkon činnosti stavebného dozora a technického dozora investora (TDI). Rovnako ako stavebný tak aj technický dozor je možné dohodnúť stály aj občasný, preto nie je na mieste definovanie ceny za výkon jednorázovo. Každý výkon je totiž definovaný na základe typu stavby, obtiažnosti stavby, umiestnenia stavby, potrieb.

Rozdíl mezi stavebním dozorem a technickým dozorem investor

Provádíme stavební technický dozor pro investora. Inspekce staveb v Praze a okolí. Dozorujeme dle staveb. zákona - prostavěnost, rozpočet, soupisy provedených prací, termíny, kvalitu, kontrola etap stavby, foto, kolaudace. Zajišťujeme průkaz energetické náročnosti objektů. Pomoc u přejímek domů, aj Technický dozor je pro investora, který má žádné nebo minimální zkušenosti s výstavbou obrovskou výhodou. Jeho náplní je zejména soubor činností vedoucí k usměrňování nákladů stavby, dohled nad kvalitou prováděných prací, zejména těch částí, které budou následně trvale zakryty jinými konstrukcemi 1. Pozice technického dozoru investora (TDI) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace. 2. Odpovědnost TDI - profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby 3. Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) na víceoborových. Technický dozor investora. Kontrola projektové dokumentace vedoucí k nalezení věcných chyb: 12.000 Kč. Kontrola projektové dokumentace vč. rozpočtu a nalezení úspor v rozpočtu: 20.000 Kč. Činnost technického dozoru investora na stavbě (2-3 návštěvy týdně): 15.000 až 25.000 Kč / měsíc Provádíme technický dozor investora (stavebníka) v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami. Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová.

Stavební dozor a technický dozor investor

Stavební dozor Stavebně technický dozor. Naše společnost se zabývá i výkonem stavebně-technického dozoru investora (TDI).. Technický dozor investora zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. Vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a. Máme za sebou přes 10 let zkušeností Zajistíme vám autorský dozor stavby, technický dozor investora, nebo stavební dozor. Dokážeme efektivně a s maximálním důrazem na kvalitu a cenu dozorovat vaši stavbu od dokumentace až po předání klíčů, nebo vstupních kódů Technický dozor investora TDI Vykonávám technický dozor investora na základě vlastní zkušenosti při stavbě rodinných domů, od počátečního výkopu, až do úplného předání díla V současné době stavební dozor probíhá tak, že četnost na stavbě je jednou za dva týdny

Technický a stavební dozor investora - Mydozorujeme s

Investice do stavebního dozoru se pak může stonásobně vrátit. Také na samotné stavbě by měl stavební dozor fungovat od samého počátku, připomíná Václav Pospíchal. Když je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, bývá většinou pozdě. V průběhu stavby dohlíží dozor na kvalitu. Technický dozor investora (cena za 1 měsíc) - 12 000,-Technický dozor pro rekonstrukce bytu, či rekonstrukce nebo stavby rodinného domu. Zahrnuje průběžné kontroly stavebních prací a dále kontrolu cen a množství materiálu a odvedené práce. ? S profesionálním technickým dozorem ušetříte spoustu starostí i peněz v. Stavební firma realizuje stavby občanského a průmyslového charakteru. Zajišťujeme projektování pozemních staveb včetně zpracování architektonických studií, technický dozor investora, typové stavby rodinných domů. Realizujeme výrobní areály, výrobu konstrukcí a jiné

Technický dozor investora a jeho role v procesu výstavby

Technický dozor je pravá ruka investora, působí jako poradce již ve fázi přípravy projektu, při samotné realizaci stavby hájí zájmy investora, důsledně dohlíží nad dodavatelskými firmami, kontroluje, radí, počítá, eviduje, řeší, upozorňuje na vady a vyžaduje jejich odstranění Technický dozor investora - dozor stavby Dozor stavby do 100 tis Kč 5 980 Kč / kp Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa nad rámec povinností stavebného dozora. z objemu stavby od 0,7 % do 1,4 %; alebo hodinová sadzba 18,0 € / ho

Marek Sikora Technický dozor investor

Obecně lze říci, že technický dozor investora (TDI) dohlíží na průběh výstavby. Protože zastupuje investora, je samozřejmé, že TDI nesmí být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která stavbu provádí nebo je za její příslušné části odpovědná, ani s jiným účastníkem výstavby než s osobou, která ji. Ceník technického dozoru. Jak vyplývá z výše uvedených údajů je na stavbě potřeba mít technický dozor investora. Ceník se pohybuje podle domluvy a kompetencí, které byli dozoru poskytnuty. Jedná se většinou o 3 - 5 % z celkového rozpočtu plus paušální cena za služby Co je technický dozor? Během vlastní realizace stavebního díla technický dozor dohlíží a kontroluje provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržování obecných požadavků na výstavbu, kvalitu a časový postup prováděných prací, dodržování technologických postupů, technických. Pokud ano, tak je tato role přesně pro Vás. Hledáme zkušeného kolegu na pozici Technického dozoru pro oblast budete zodpovídat za technickou Technika a vývoj, Revizní technik, Technik ve stavebnictví, Technolog ve stavebnictví, Technický dozor investora Typ pracovního poměru Typ pracovního poměru : Práce.

Technický dozor investora, zajištění výběrového řízení - výběr dodavatele, výkaz výměr, tvorba rozpočtu, zajištění kolaudace RD Vratislavice n.N. Technický dozor investora Víceúčelové hřiště městského stadionu Lbc - Investor základní škola U školy , Lbc . Technický dozor investora na akci spolufinancované EU. příprava rekonstrukce a technický dozor. Tyto služby poskytujeme od roku 2014 jak soukromým osobám, tak SVJ a BD. Máme za sebou mnoho realizovaných projektů. Jedná se o stavby a rekonstrukce rodinných domů, zateplení fasád domů SVJ a BD, výměnu páteřních rozvodů v bytových domech, rekonstrukce samostatných bytů atd Všechny nabídky práce - Technický Dozor Staveb - Česko. Najdi si zaměstnáni a volná místa na vyhledávači práce Careerjet.c