Home

FSV UK Harmonogram

Harmonogram ISS FSV UK upřesňující Harmonogram FSV UK pro podmínky ISS FSV UK a doplňuje ho o události, které budou probíhat pouze na ISS FSV UK. Akademický rok začíná 29. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 14/2019 Název: Harmonogram akademického roku 2019/2020 Účinnost: 1. 6. 2019 V Praze dne 15. dubna 2019 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. děkanka fakulty Akademický rok začíná 1.10 Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány

Alumni IES FSV UK; Uplatnění Harmonogram akademického roku 2021/2022 naleznete ZDE.. IES - Institut ekonomických studií. Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlov

Harmonogram ISS ISS FSV U

Karolinka fakulty sociálních věd - Harmonogram. Akademický rok 2020/21. Akademický rok 2019/20. Akademický rok 2018/19. Akademický rok 2017/18 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dále též jen FSV UK) byla založená v roce 1990. Během dvaceti let se počet studentů na FSV UK ztrojnásobil a došlo k výraznému nárůstu počtu vyučovaných studijních programů, mnohé z nich jsou navíc vyučovány v cizích jazycích (angličtině a němčině) Harmonogram akademického roku; Kariérní nabídky; Studium Studium. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů Komise. Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby. Nestudijní agendy. Pořádání akce s mezinárodní účastí. Centrální katalog. Portál elektronických zdrojů. Centrální vyhledávač informačních zdrojů UK. Moodle (E-learning

 1. Podzimní termíny a rozpisy státních závěrečných zkoušek. Podívejte se na termíny a podrobné rozpisy zářijových státních závěrečných zkoušek. Bc. Marketingová komunikace a public relations 15. a 16. 9. 2021. Bc. Mediální studia 13. a 14. 9
 2. Fakulta humanitních studií UK zve na čtvrtý ročník Letní filosofické školy s podtitulem Literární strategie ve filosofii, kterou pořádá docent Aleš Novák v rámci projektu Filosofický podcast. Letní škola se uskuteční ve dnech 26. až 27. července 2021 v areálu FHS UK v Troji (Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) a.
 3. Od: Do: Fakulta: Název: Poznámka: 2020/2021 - Říjen: 01.10.2019 00:00: 30.09.2020 23:59: LFP: Elektronická přihláška - akademický rok: Elektronická.
 4. Harmonogram akademického roku Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK stanovuje děkan fakulty závazné termíny akademického roku, tedy termíny zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti
 5. 08/02/2021. Letní otevírací doba knihoven. Od 1. července do 11. srpna 2021 budou mít pobočky knihoven FSV UK omezenou provozní dobu. V době od 12. srpna do 31. srpna 2021 bude knihovna přecházet na novou knihovní platformu
 6. ář pořádal ISS FSV UK a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost a Česká společnost pro politické vědy. Citace vybraných komentářů účastníků: Jste borci, konečně někdo dělá takové akce. Bylo to moc fajn
 7. Návrhy je třeba zaslat nebo doručit do podatelny FSV UK v písemné formě s označením k rukám volební komise AS FSV UK. volební komise pro volbu děkana UK FSV. Harmonogram volby děkana. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta : 30. září 2013: Představení kandidátů akademické obci: 7. října 2013 od 18:00 v.

Harmonogram akademického roku IKSZ FSV U

 1. Orgány univerzity; Fakulty a součásti; Čísla, fakta, statistiky; Předpisy ; Strategický záměr; Sport na UK; Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově; Výroční zprávy; Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality; Zahraniční spolupráce; Harmonogram akademického roku; Etický kodex; Sexuální obtěžování; Informační systé
 2. Harmonogram AR 2019/20. Harmonogram AR 2018/19. Harmonogram AR 2017/18. Harmonogram AR 2016/17. Harmonogram AR 2015/16. Harmonogram AR 2014/15. Harmonogramy AR před rokem 2015. Kalendář akademického roku
 3. Katedra severoamerických studií má pro studium tohoto prostoru a všech jeho podstatných dimenzí jedinečné a privilegované postavení. Jako odborné pracoviště Institutu mezinárodních studií FSV UK klade důraz na multidisciplinární studium, přičemž hlavní důraz je věnován tématům týkajícím se USA
 4. Univerzita; Pro média; Aktuálně z UK; Aktuality; Tiskové zprávy; Tiskové zprávy 2015; Fakulta sociálních věd UK zkvalitnila díky projektu OP VaVpI knihovní služb
 5. Univerzita třetího věku Harmonogram předmětu. Matematika trochu jinak II. Letní semestr 2018-2019. https://czv.cvut.cz/u3v.php. Rámcový obsah kurzu, ne pořadí přednášek: Klaudios Ptolemaios: Čtyři knihy o astrologických předpovědích. Jisté jsou jen daně a smrt. Vývoj daní a přehled některých absurdních daní
 6. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348
 7. Harmonogram akademického roku 2020/2021 - doktorské studium. Soubory ke stažení Velikost; Harmonogram AR 2020/2021 - doktorské studiu

IES :: Harmonogram akademického rok

 1. Husitská teologická fakulta. Univerzita Karlova. Pacovská 350/4. P.O.BOX 56. 140 21 Praha 4. Telefon: +420 222 539 200 Otevírací doba fakulty: všední dny: 7:30-18:0
 2. Harmonogram 2021/2022; Fakulta. Dvouletý navazující studijní program Filosofie v kontextu humanitních věd je určen uchazečům, kteří se zajímají o - zejména novověkou - filosofii s interdisciplinárními přesahy. Studium je strukturováno spíše se zřetelem k tematickým okruhům, v jejichž rámci filosofie interaguje.
 3. Harmonogram; Fotografie. Exkurze do ČIIRK, 13. února 2018; Exkurze do Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru, 11. dubna 2018; Exkurze do mapových sbírek Přírodovědecké fakulty UK, 25. dubna 201
 4. Karolinka fakulty sociálních věd - Harmonogra
 5. Karolinka fakulty sociálních věd - Akademický rok 2020/2
 6. Výuka jazyků Fakulta sociálních věd U
FSV UK slaví úspěch v grantové soutěži GA ČR | Fakulta

IMS - Institut mezinárodních studií - FSV U

IES :: Novink

Univerzita třetího věku - ČVUT FSv - K101 Matematik

V soutěži TA ČR zvítězil projekt FSV UK o COVID-19FSV UK bodovala v Global Ranking of Academic Subjects 2018Writing Point | Fakulta sociálních věd UKROZVRH - ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020 | ISS FSV UKStudium | ISS FSV UKAdditional Call for Applications for Studying Abroad inTZ: Mezinárodní rada Fakulty sociálních věd UK zahajujeLidé na Institutu | IKSZ FSV UK