Home

Městský úřad občanské průkazy

Oddělení občanských průkazů Husova 5, 601 67 Brno . přijímá žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji; předává vyhotovené občanské průkazy občanům; vydává potvrzení o občanském průkazu v zákonem stanovených případec Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána

Služby veřejné správy: občanské průkazy. Upozornění na celostátní odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí (30.6.2021) Informace Ministerstva vnitra ČR: V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro. Kontakty. Alexandra Králová, občanské průkazy, tel.: 565 351 445, e-mail: kralova.a@mupe.cz. Bc. Šárka Nečadová, občanské průkazy, tel.: 565 351 443, e-mail: necadova.s@mupe.cz. Petra Štruncová, DiS., občanské průkazy, tel.: 565 351 317, e-mail: struncova.p@mupe.cz. Sdílet na Facebooku. Sdílet na Twitteru. Poslat e-mailem Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (Krnovská 71B, 2. podlaží). On-line rezervace termínu odbavení na Magistrátu města Opavy pomocí služby Úřad on-line. Úřední hodiny: PO 8.00-17.00 ÚT zavřeno ST 8.00-17.00 ČT 8.00-14.00 PÁ 8.00-14.0 Občanské průkazy, cestovní doklady +420 314 002 989 +420 318 874 113: dankova@mesto-sedlcany.cz: Monika Peštová, DiS. Občanské průkazy, cestovní doklady +420 314 002 991 +420 318 874 113: pestova@mesto-sedlcany.cz: Blanka Veselá: Občanské průkazy, cestovní doklady +420 314 002 990 +420 318 874 113: vesela@mesto-sedlcany.cz: Marie Vršeck Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Centrum správních agend nám. Svobody 1960. Náplň činnosti: Občanské průkazy. Zajišťuje výkon agendy vyplývající ze zákonů 133/2000 Sb. a 328/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přijímá žádosti o občanské průkazy, kontroluje doklady doložené občanem a.

ŘÍČANY (oficiální stránky města) Říčany Radnice Městský úřad Odbory a oddělení Odbor správních agend a dopravy Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Stav vydávání občanských průkazů. Městský úřad. Město a samospráva. Potřebuji si vyřídit Městský úřad Kyjov. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 Obecného. O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadu městské části určené Statutem hlavního města Prahy. Občanské průkazy v kratších lhůtách vydává i Ministerstvo vnitra Cesta: Titulní stránka > Městský úřad Vyřízené žádosti o doklady - Občanské průkazy Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice Vám tímto sděluje, že všechny žádosti typu STANDARD o vydání občanských průkazů podané u tohoto úřadu do 19 .7 .2021 včetně jsou VYŘÍZENÉ a občanské průkazy připravené k předání.

Budova Městského úřadu Přelouč. Zde se nachází kancelář starostky města, místostarosty a tajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem Občanské průkazy. Pozor změny ! Vydávání dokladů pouze s kontaktním el. čipem ! (PDF) Občanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce

Brno - Oddělení občanských průkaz

Občanské průkazy - Město Kroměří

Stavy žádostí - občanské průkazy. Datum podání žádosti. Doklad k vyzvednutí. K vyzvednutí od dne. 25.6.2021. Ano. 9.7.2021. 24.6.2021. Ano Občanské průkazy. Občanské průkazy. Na MěÚ Vyškov, odboru správním a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, jsou připraveny k vyzvednutí OBČANSKÉ PRŮKAZY podle data podání žádosti takto: Vyřízené žádosti o občanský průkaz podané do Občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách (vydávané od 2. 8. 2021): do 24 hodin (v pracovních dnech) do 5 pracovních dnů; Občanské průkazy vydávané ve standardních lhůtách: ve lhůtě 30 dnů; ve lhůtě 15 dnů (pouze OP bez strojově čitelných údajů) Doba platnosti občanského průkazu

Města žádají, aby lidé omezili pohyb na úřadech

Občanské průkazy: Město Mos

U následného občanského průkazu pro občany starší 15 let: starý občanský průkaz, mám-li nějakou změnu, doklady prokazující tuto změnu (originál, případně úředně ověřená kopie), pokud nemám platný občanský průkaz, totožnost prokáži rodným listem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem. Vyhotovený doklad má platnost 10 let, u občanů starších 70 let. Městský úřad Šumperk Městský úřad Šumperk náměstí Míru 1 787 01 Šumperk Česká republika telefon: +420 583 388 111 fax: +420 583 214 188 podatelna: posta@sumperk.cz datová schránka: 8bqb4gk další kontakt Termíny pro vyzvednutí platí v případě podání žádosti o občanský průkaz na Městském úřadu Sokolov. Aktualizace na stránkách městského úřadu a jeho odborů Řidičské průkazy Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč. 13

Občanské průkazy: Pelhřimo

Občanské průkazy. Vydání občanského průkazu (5.2.2019) Kromě standardizované struktury, která Vám ozřejmí postup při řešení této životní situace je k dispozici procesní karta, která v krocích popisuje jaké úkony je třeba vyřešit od podání až do ukončení. Sdílet na Facebooku Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - stav podané žádosti. Městský úřad Domažlice, správní odbor Vám tímto sděluje, že Vaše žádost o vydání občanského průkazu byla Státní tiskárnou cenin Praha dle níže uvedených termínů podání žádosti vyřízena. Občanský průkaz je možno vyzvednout na Městském úřadu Domažlice, správním odboru, pracoviště U. Monitoring přepážek. Správní agendy (evidence obyvatel a ohlašovna pobytu, občanské průkazy a cestovní doklady) a dopravně správní agendy (přihlašování a odhlašování vozidel, dovozy a schvalování technické způsobilosti, řidičské průkazy a bodový systém) jsou vyřizovány na přepážkách v budově Budovcova 207/6 Občanský průkaz - aktuální stav vyzvednutí. Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu před uplynutím zákonem stanovené 30-ti denní lhůty. Kde a s kým můžete tuto situaci řešit? Odbor dopravních a správních agend Městského úřadu Mělník, Náměstí Míru čp. 51, přízemí. Úřední hodiny Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů se provádí v přízemí budovy B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7. Dále upozorňujeme: Převzetí občanského průkazu nelze provést na ověřenou plnou moc

Občanský průkaz Statutární město Opav

Služby veřejné správy: občanské průkazy. Upozornění na celostátní odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí (30.6.2021) Informace Ministerstva vnitra ČR: V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme. Výměna občanských průkazů je stanovena od 1. ledna 2021. Do kdy bude nutné tyto občanské průkazy vyměnit? Podle čl. 15 Směrnice MV č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění. 7.30 - 16.00 hodin. pátek. 7.30 - 12.00 hodin. Životní situace Formuláře Další odkazy. Vydání cestovního dokladu. Vydání občanského průkazu. Informace o zhotovených občanských průkazech. Postup podání žádosti o vydání OP pro občany, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit. Informace o zhotovených. Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra

Klienti, kteří si potřebují vyřídit na Magistrátu města Karlovy Vary osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas) si vyzvednou pořadové číslo z vyvolávacího systému v čekárně příjmu žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů v I. patře Magistrátu města Karlovy Vary, v případě výdeje osobních dokladů tak učiní v přízemí Občanské průkazy vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání, v případě občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů je vydává i Ministerstvo vnitra, v případě. Vydání občanského průkazu. Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00. Telefon: 475271563 (výdej dokladů), 475271135, 475271564, 475271566. potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např Městský úřad. Czech POINT. Hlavní pokladna. Poplatky za odpad - CEROP. Odbor dopravy. Odbor správních činností a přestupků. Občanské průkazy, cestovní doklady. Odbor výstavby - stavební úřad. Živnostenský úřad

Úřednice vydávající občanské průkazy, pasy a řidičáky

Odbor vnitřních věcí - Město Sedlčan

Oficiální informační portál statutárního města Olomouce. Objednejte se na konkrétní datum a čas na pracoviště agendy řidičů (řidičské průkazy, technická způsobilost vozidel, evidence vozidel) a oddělení evidence obyvatel (občanské průkazy, cestovní doklady). Zjistíte také, kolik lidí aktuálně čeká u přepážek Elektronická služba, kterou lze využívat. Občané mají možnost elektronicky se objednat v záležitosti vyřízení občanského průkazu na úřad v termínu a čase, který jim vyhovuje. Rezervační systém se nachází na webových stránkách Městského úřadu Uherské Hradiště. 17 MĚSTSKÝ ÚŘAD Vyřízené jsou žádosti o vydání občanského průkazu podané: Úřední hodiny pro vyzvednutí občanských průkazů a cestovních dokladů. dne 06.08.2021 dne 04.08.2021 dne 03.08.2021 dne 02.08.2021 dne 28.07.2021 dne 27.07.202 Umístění: Organizační složky > Městský úřad Cheb > Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad > oddělení správních agend > občanské průkazy a cestovní doklady Počet návštěv: 13067 Občanské průkazy - od 1.7.2018. Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra

Rezervační systém Městského úřadu Litomyšl občanské průkazy. Podání žádosti o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji - (případně s kontaktním elektronickým čipem). Termíny, kdy si můžete zarezervovat Vaši návštěvu, jsou označeny tučně a hvězdičkou.. Žádosti o vydání občanského průkazu, které byly podány na Městském úřadě Trutnov do: 28.07.2021 (včetně) jsou již vyřízeny a hotové doklady jsou připraveny k vyzvednutí žadatelem na Městském úřadě Trutnov, Slovanské náměstí 165, přízemí vpravo, kabinky 1 až 4 (vstup přes vyvolávací systém)

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů: Kladn

 1. 533 304 324. E-mail: bartuskova@slapanice.cz. pojezna@slapanice.cz. Žádost o vydání občanského průkazu lze podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností v rámci ČR a na kterémkoliv pracovišti občanských průkazů Městského úřadu Šlapanice a tam si i hotový občanský průkaz vyzvednout
 2. Městský úřad Důležité odkazy Stav vyřízení dokladů. Občanské průkazy. Žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, které byly podány na Městském úřadu Hustopeče do dne: 05.08.2021. jsou vyřízené a OP jsou připravené k vyzvednutí
 3. Občanské průkazy. Pozor změny ! Vydávání dokladů pouze s kontaktním el. čipem ! (PDF) Občanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce

Stav vydávání občanských průkazů - ŘÍČANY (oficiální

 1. Městský úřad Česká Lípa - Odbor správní Související informace Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE
 2. Úvod > Úřad > Radnice > Odbory magistrátu > Odbor správních agend > Zhotovené doklady > Občanské průkazy Na Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, nám. Republiky 12, jsou připraveny k vyzvednutí občanské průkazy podle data doručení kompletní žádosti takto
 3. občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let.

Městský úřad Kyjov - statnisprava

 1. STANDARDNÍ ÚŘEDNÍ HODINY Odbory a oddělení MěÚ Hlučín (kromě výjimek uvedených dále) Pondělí 8:00 - 17:00 Úterý 8:00 - 14:00 Středa 8:00 - 17:00 Čtvrtek 8:00 - 14:00 Pátek 8:00 - 13:00 po předchozí domluvě matrika 8:00 - 10:00 klienti objednaní přes internetový rezervační systém Odbor správních agend - občanské průkazy
 2. Občanské průkazy - výdej průkazu. Online registrace pro výdej průkazu. Na telefonické objednání s referentem je možné navštívit úřad i mimo stanovené hodiny a dny. 3
 3. Občanské průkazy - příjem žádosti. Online registrace pro příjem žádosti na občanský průkaz. Na telefonické objednání s referentem je možné navštívit úřad i mimo stanovené hodiny a dny. 3

první sobota v měsíci 8:00-12:00 (pouze agendy občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, evidence řidičů a registr vozidel) Povinné informace Životní situac [perex] Občanský průkaz musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s. Rezervace občanské průkazy. Rezervace cestovní doklady. Rezervace registr řidičů. Rezervace registr vozidel. Rezervace dovoz a schvalování vozidel. Rezervace živnostenský úřad Pro využití bezbariérového vstupu z ulice Otakara Ševčíka kontaktujte podatelnu na tel. 382 330 555 Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf Informace o stavu vyřizování občanských průkazů. Občanské průkazy, o které bylo zažádáno do dne: 20.07.2021 (tj.20.07.2021 a dříve) jsou připraveny k vyzvednutí Vydaný občanský průkaz si můžete VYZVEDNOUT na MěÚ Český Těšín, v přízemí budovy radnice, kancelář č. 10

Vydání občanského průkazu: Město Tábor - oficiální webové

Imobilní občané mohou kontaktovat Městský úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy. Pracovnice odboru dohodnou osobní návštěvu přímo u občana v jeho bydlišti, kde zajistí pořízení žádosti, včetně snímku obličeje. Předání občanského průkazu proběhne stejným způsobem 25.6.2021. Ano. 12.7.2021. K vyzvednutí OP se dostavte na Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, nám. T. G. Masaryka 16, I. patro Podání žádosti o cestovní pas a občanský průkaz . Výdej hotového cestovního pasu a občanského průkazu . Dovozy vozidel . registrace vozidla dovezeného z ciziny. výdej zvláštních registračních značek. výdej dat z registru vozidel . Řidičské průkazy . příjem žádostí a výdej řidičských průkaz Občanské průkazy. Publikováno 24.7.2017. Problematiku občanských průkazů řeší na svých webových stránkách ministerstvo vnitra včetně Informace k elektronických funkcím občanských průkazů a možností shlédnou instruktážní videa. Povinné informace. Zastupitelstvo, rada, výbory, komise. Vyřiďte si na úřadě. Městský informační portál města Kutná Hora, jehož památky jsou od r. 1995 na seznamu UNESCO, poskytuje přehled o památkách, informacích, kulturním a společenském dění ve městě Občanské průkazy, cestovní doklady, Kutná Hora - městský informační portá

Městský úřad Klatovy. nám. Míru 62. 339 01 Klatovy. Kompletní telefonní a e-mailový seznam. Aktuální rozmístění Městského úřadu Klatovy. Elektronická podatelna. Složení zastupitelstva a rady města Žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy. Příjmení jméno * Váš e-mail * Telefon. Kategorie: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail. je možné se objednat osobně nebo telefonicky prostřednictvím přes podatelny Městského úřadu (tel. 461 550 401 a 461 550 211). Město Velké Meziříčí - Občanské průkazy. Město Velké Meziříčí. Městský úřad. Stav vyřízení průkazů. Občanské průkazy Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - ve Frýdlantu nad Ostravicí na Městském úřadu města Frýdlant nad Ostravicí , odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, Hlavní 139, kancelář č. 101, 103 Občanské průkazy. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu, volejte 556 312 160, případně 556 312 183. Občanské průkazy. vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Bílovec, 17. listopadu 411/3, oddělení správní podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění.

Vyřízené žádosti o doklady - Občanské průkazy: Městský

 1. Občanské průkazy. OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI - STAV PODANÉ ŽÁDOSTI Městský úřad Horšovský Týn náměstí Republiky 52 346 01 Horšovský Týn. Kontakty. Tel.: +420 379 415 111 E-mail: posta@muht.cz ID datové schránky: zgibvyv. Úřední hodiny
 2. Doba platnosti občanského průkazu. 10 let, 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let. Formulář, kde je k dispozici. Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají, (vše probíhá elektronicky)
 3. Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na matričním úřadu nebo Policii České republiky. Žádost o vydání nového OP se vyřizuje standardně do 30 dnů
 4. ut. Starosta nemá pevně stanovené úřední hodiny, termíny schůzek je možné dohodnout telefonicky, osobně nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu nebo přímo se starostou.. Uvolněný místostarosta nemá pevně stanovené úřední hodiny.
 5. Občanské průkazy. zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů; oprávněná úřední osoba: Kateřina Marcinová; Obecní úřad obce s rozšířenou působností: výkon komplexní agendy na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb. editace dat do informačního systém
 6. Volby, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, evidence obyvatel. Volby 2021 - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků Městský úřad Hlučín. Telefon: 595 020 211 URL: www.hlucin.cz Email: podatelna@hlucin.cz. Novinky na mail. Nastavení zasílání.

Aktualizace na stránkách městského úřadu a jeho odborů. Řidičské průkazy 6.8.2021 / Řidičské průkazy; Cestovní pasy 5.8.2021 / Občanské průkazy a cestovní pasy; Chodník podél komunikace III/00630, k.ú. Těšovice, k.ú. Sokolov 4.8.2021 / Projekty odboru rozvoje města; Demolice bytového domu v ul. Sv. Čecha 4.8.2021. Doklady. Veškeré doklady vyřídíte v nové budově úřadu (budova Spořitelny), Náměstí 14/16. Občanské průkazy - vyřizuje Marcela Chmelová. Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech. Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018. Poučení pro držitele občanského průkazu. Výměna OP po návratu z. Výměna občanského průkazu Ztráta/odcizení občanského průkazu v ČR nebo v zahraničí . Informace o změnách ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (PDF, 488 kB). Formulář Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu (DOC, 20 kB Vyhotovený občanský průkaz je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice v úředních hodinách: pondělí a středa od 8.00 do 17.45 úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.0

Odbory úřadu - Oficiální stránky Města Přelouč

Vydání občanského průkazu. 1. Životní situace (název) Vydání občanského průkazu. 2. Základní informace k životní situaci. Vydávání občanských průkazů se řídí zákonem č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let. Město Vlašim / Městský úřad / Občan na úřadě / Občanské průkazy Ve Vlašimi si o občanský průkaz (OP) a cestovní pas (CP) můžete požádat: K podání žádosti o OP nebo CP i vyzvednutí OP nebo CP se musí každý občan dostavit osobně z důvodu pořízení fotografie a podepsání žádosti o OP nebo CP

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Městský úřad Starosta Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Odbor vnitřní správy Kontakty. Olga Horejšová, občanské průkazy a cestovní doklady, pevná linka: 326 653 834, pevná linka: 326 653 835, mobilní: 734 287 024, e-mail: olga.horejsova@brandysko.cz; Helena Kovářov. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. • Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím. občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Odkazy. Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 [PDF, 488 kB] Nové občanské průkazy [PDF, 589 kB Občanské průkazy - Marta Soldánová Počet osob vstupujících v době úředních hodin do prostor městského úřadu může být regulován, mimo úřední hodiny není vstup klientů do objektů městského úřadu povolen

Oficiální stránky Města Přelouč. Město Přelouč Československé armády 1665 53533 Přelouč. Telefon: 466 094 111 Fax: 466 094 104 Elektronická podatelna Informace k občanským průkazům. 1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Vyřízení občanského průkazu: Osoby povinné mít OP: občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Osoby, které mohou mít OP: občan mladší 15 let. občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR Upozornění: Městský úřad má od ledna 2018 dva objednávkové systémy. 1. pro Odbor dopravy 2. pro Odbor vnitřní správy (občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel) a Odbor obecní živnostenský úřad Objednání přes web - postup objednávky: Vyberete si požadovanou činnost OBČANSKÉ PRUKAZY . 01. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu . 02. Základní informace k životní situaci. Tuto životní situaci upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel. Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Úřední hodiny: v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Vládou ČR jsou úřední hodiny PONDĚLÍ a STŘEDA 8.00 - 17.00 hod. Žádost o vydání elektronického občanského průkazu nebo.

Občanské průkazy - Oficiální stránky města Mariánské Lázn

Informace o vyhotovených občanských průkazech. Děkujeme za pochopení! Občanské průkazy jsou připraveny k vyzvednutí podle níže uvedených termínů na pracovišti občanských průkazů - odbor správní, Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, v přízemí (přepážky 13 a 14) V případě nejasností nebo pro bližší. Pracoviště občanských průkazů Městského úřadu Jindřichův Hradec žádá občany, aby respektovali skutečnost, že v úředních dnech pondělí a středa s úředními hodinami do 17:00 hodin a v pátek s úředními hodinami do 13:30 hodin vydává rezervační systém Občanské průkazy-příjem žádostí a Občanské průkazy-výdej poslední lístek příchozím. Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, dále MV ČR, jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů, v zahraničí pak pověřený. Klára Socherová, občanské průkazy, tel.: 386301466, e-mail: obprukaz@tsviny.cz Kontext Umístění: Organizační složky > Městský úřad > Odbor správních činností > Občanské průkazy Městský úřad Příbram stanovuje od 3. 5. 2021 tyto úřední hodiny: Odbor občanských agend: matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel - rozšířené úřední hodiny o

Objednání WEB . Služba WebCall umožňuje se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí registrace, dovozu a přestaveb vozidel, dále k vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů na MěÚ Česká Lípa Děčínská čp.413, k vyřízení matričních záležitostí na MěÚ Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka čp. 1 a k vyřízení řidičského oprávnění na. Vydání občanského průkazu. Vydání cestovního dokladu. Vydání občanských průkazů pro tzv. imobilní občany zdržující se ve správním obvodu Městského úřadu Černošice - offline žádost (telefon 601 378 507 ). V případě, že závažné zdravotní nebo tělesné důvody žadatele o občanský průkaz mu nedovolí. EO, OP a CD Městského úřadu Klatovy, oznamuje stav vyřízení žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních pasů občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy, podaných v Klatovech. Stav žádostí o občanské průkazy podaných: do 16.06.2021. VYŘÍZENÉ občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel, evidence obyvatel, ověřování, czechpoint (recepce), pokladna. Městský úřad Louny Mírové náměstí 35, 440 01 Louny IČ: 00265209 DIČ: CZ00265209 . Telefon: +420 415 621 111 Fax +420 415621 00

Farmářské trhy (Veltrusy - parčík u školy) - Kralupy nad

Občanský průkaz Praha

 1. evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika a Czech POINT, evidence živností. evidence řidičů a řidičské průkazy, evidence vozidel. místní poplatky, vymáhání pohledávek a správa majetku města. sociální práce mimo sociálně-právní ochranu dět
 2. Podání žádosti o občanský průkaz. Vyberte datum v kalendáři. Dny s podporou internetového přihlášení jsou zvýrazněny. Zvolte čas vaší návštěvy. Poté vyplňte registrační formulář a potvrďte tlačítkem rezervovat. Následně na váš e-mail obdržíte potvrzení rezervace
 3. istrativní budovy na Riegrově náměstí. Své požadavky vyřídíte buď přímo zde nebo Vám úřednice poradí, na koho se máte obrátit a v jaké kanceláři úředníka naleznete
Občanské průkazy - Oficiální stránky obce Kájov

Brno - Občanské průkaz

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, kancelář B 2 On-line objednání na úřad. Vážení občané, nabízíme Vám možnost rezervovat si elektronicky termín Vaší návštěvy na MěÚ Beroun. Objednání se týká agend, které poskytuje pracoviště městského úřadu v Tyršově ulici 1635 (budova Policie ČR). občanské průkazy - telefon: 311 654 385; cestovní doklady - telefon. 2021, nebude již možné u Úřadu městského obvodu Poruba ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a doložením všech potřebných dokladů. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit: Na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 158/ Občanské průkazy. Tel.: 573 521 352. Žádost podána dne (včetně) 11.08.202

Občanské průkazy, Město Břecla

Městský úřad. Městské zpravodajství. Volný čas . Cesta: Titulní stránka . Doklady k vyzvednutí . OBČANSKÉ PRŮKAZY. Připraveny k převzetí jsou občanské průkazy s datem podání žádosti do 6.8.2021 průkazu nebo potvrzení o občanském průkazu. CESTOVNÍ PASY Město Poděbrady, Městský úřad Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady Tel: +420 325 600 211, E-mail: informace@mesto-podebrady.cz podrobný kontak ŘÍČANY (oficiální stránky města) Říčany Životní situace Správní agendy Občanské průkazy, pasy. Správní agendy. Stavby. Doprava. Sociální věci. DALŠÍ. Školství. Živnostenský úřad zjistit aktuální stav v odbavování služeb občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt. Důležité informace a upozornění - občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt. Pomocí ON-LINE REZERVACE si můžete v dané službě podle svých časových možností zvolit úřední den a hodinu, kdy se na úřad dostavíte

Sokolov FotogalerieŘidičské průkazy české budějovice — magistrát města českéJiří Vejvoda - Příběhy v tónině života | Město Libáň

převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti: 100 Kč: odblokování elektronické autentizace občanského průkazu: 100 Kč: výměna občanského průkazu z důvodu konce platnosti: zdarm Občanské průkazy, cestovní doklady. Vydání občanského průkazu (7.6.2021) Vydání cestovního dokladu (7.6.2021) Kontext. Umístění: Složky dokumentů > Městský úřad > Odbory > Odbor vnitřních věcí > Jak si vyřídit - odbor vnitřních věcí > Občanské průkazy, cestovní doklady Občanské průkazy. ze dne podání 02.08.2021. Cestovní doklady. ze dne podání 28.07.2021. Řidičské průkazy. ze dne podání 04.08.202 Objednejte se k nám. Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušné agendy na určitý den a hodinu. Můžete se objednat pro úkony a činnosti, které jsou zobrazeny v nabídce po vstupu do systému. Abychom však neznevýhodnili klienty, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, může se ke. Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč . Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč. Správní poplatky - tabulk