Home

Klínové písmo rozluštil

1915 - Rozluštěno klínové písmo 25 - Svátek

1915 - Rozluštěno klínové písmo 25. listopadu Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo. 25. listopadu slaví svátek, jmeniny Kateřina . Původ jména Kateřina je nejasný, nejčastěji se uvádějí tři varianty jeho vzniku. První možností je, že vzniklo z řeckého Bedřich Hrozný je celosvětově známý jako ten, kdo rozluštil chetitské klínové písmo, toto však není pravda - klínové písmo bylo rozluštěno již před Hrozným. Celá věc se měla následovně - Bedřich Hrozný byl roku 1914 přizván do týmu orientalistů, kteří chtěli editovat maloasijské texty v klínovém písmu Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem.. Neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků, jako např. latinka nebo alfabeta.Znaky byly standardně psané, vytlačované rákosovým pisátkem do hlíny, nejčastěji ve formě hliněných tabulek, která mohla být. Georg Friedrich Grotefend 1802 - první slova (jména Darius a Xerxes) Eugène Burnouf a Christian Lassen 1836 - abeceda Henry Rawlinson a Edward Hincks 1837 - první text Kdo rozluštil klínové písmo? Zkušenost majitele fabia 1,0 mpi 44kw? Zkušenost majitele fabia 1,0 mpi 44kw? Slzovka jak vařit? Slzovka jak vařit? Bazoš kdo hleda podnajem statek nebo odkup

Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem - 12. prosince 1952 Praha) byl mezinárodně uznávaný český klínopisec a orientalista, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů a položil tak základy oboru chetitologie. Na Filozofické fakultě UK v Praze založil a řídil Seminář pro klínopisné badání a dějiny starého Orientu, v letech 1926-1927 byl děkanem. Klínové písmo vychází z původních piktogramů, které byly otočeny o 90° a zjednodušeny tak, aby se daly znázornit ustálenými tahy rydla. První, kdo použil tento způsob písma, byli Sumerové. Od nich je převzali Akkaďané (tzn. Babyloňané a Asyřané), kteří toto písmo částečně upravili pro svou semitskou řeč klinové písmo, klinopis — písmo používané v staroveku v oblasti Mezopotámie a Prednej Ázie približne od konca 4. tisícročia pred n. l. až asi do 1. stor. pred n. l., najstaršie a najdlhšie používané písmo na svete, popri egyptskom písme jedno z dvoch najdôležitejších písem starovekého Blízkeho východu.Termín klinopis (klinové písmo) vznikol v novoveku a je. klínové písmo rozluštil dr. Bedřich Hrozný FENICIE východní pobřeţí Středozemního moře přístavy Tyros, Sidon, Byblos, osada Kartago v sev. Africe zaměřeni na dálkový námořní obchod-nachové barvivo, měď, cedrové dřevo vynález hláskového písma PERŠANÉ - Irán 539 př. n. l. - dobytí Babylonské říš Nerozluštil ale, jak se mylně a často uvádí, chetitské klínové písmo. To už bylo známé. Rozluštil jazyk, který Chetité používali. Narodil se v Lysé nad Labem v roce 1879 do rodiny evangelického pastora. Rodina se přestěhovala do Prahy, kde začal studovat na Akademickém gymnáziu

vývoj písma - Coggle Diagram

Sumerské klínové písmo rozluštil François Thureau-Dangin [tiro daže] (1872-1944) teprve v roce 1905. Klínové písmo převzaly i další národy mimo Mezopotámii. Pro nás je nejdůležitější písmo chetitské, které rozluštil český vědec Bedřich Hrozný (1879 -1952) Vývoj klínové písmo . Vznik sumerské klínového písma se shoduje se začátkem hospodářské činnosti. To je spojeno s tím, že to bylo nutné stanovit prvky správy či obchodu. Je třeba říci, že sumerské klínové písmo je první písmeno objevilo, který dal základ pro jiné systémy psaní v Mezopotámii

ZŠ Školní 226 Kaplice

Klínové písmo se vyvinulo po etapách z původních piktografů. Tak například pro zrní byl používán symbol pšeničného klasu, pro buvola buvolí hlava a pro ptáka symbol kachny. Kolem roku 2800 př. n. l. již nebyly používány obrázky, ale pouhé zjednodušené črty, otočeny o 90o a celkově zjednodušeny Klínové písmo rozluštil v 19. století Georg Friedrich Grotefend na základě vícejazyčného historického nápisu perského krále Dáreia I. na skále v Bísutúnu (skála v Kermánšáhu v Íránu). Stará perština se nám zachovala v klínových nápisech. Klínové písmo

Jméno: Vývoj a tradice písma v jednotlivých zemích Zařazení: Písmo (literatura) Přidal(a): Alysha MEZOPOTÁMIE. KLÍNOVÉ PÍSMO; Hlavní příčina vzniku - Zachovaly se válečky.900 obrazových znaků (nebe, kapky, déšť); KLÍNOVÝ ZNAK - Trojúhelníkový znak - Seřízneme rákos a otlačujeme do hliněné destičky . Klínové písmo rozluštil - Bedřich Hrozn s kamarádem sázku, že rozluští klínové písmo. Na počátku 19. století se mu podařilo rozluštit základy klínopisu. Celé písmo bylo rozluštěno dalšími vědci v polovině 19. století Jean-François Champollion - francouzský vědec roku 1822 rozluštil jako první egyptské hieroglyfy s pomoc Klínové písmo bylo objeveno v roce 1802 Georgem Friedrichem Grotefendem (1775 - 1853), německým učitelem Göttingenského gymnázia, na základě sázky. Grotefend se vsadil se svým přítelem Firillem, že klínové písmo rozluští, podařilo se mu zjistit z tabulky z mezopotámské oblasti, že se jedná o abecedu 1915 - Rozluštěno klínové písmo 25. listopadu Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo Bedřich Hrozný - český badatel, rozluštil klínové písmo chetitů po 1. Světové válce, chetitština je 1. indoevroým jazykem, který se dochoval písemně kdo se o ně nestaral, byl potrestán smrtí hlavní město Memphis, klínové.

Bedřich Hrozný (1879 - 1952) Archeologie na dosa

Klínové písmo - Wikipedi

  1. Soubor: Klínové písmo script2.jpg. Klínové písmo . Písmo klínového písma je běžně přijímáno jako nejstarší známá forma písemného vyjádření, u níž byly nalezeny archeologické pozůstatky (ačkoli nedávné vykopávky nalezly egyptské tablety s písmem mnohem starší než klínové písmo, což mohlo tuto koncepci změnit)
  2. - původními obyvateli jsou Sumerové, kteří vynalezli klínové písmo, jímž se psalo na hliněné tabulky (klínové písmo rozluštili Němec Georg Friedrich Grotefend, Francouz Burnouf a Angličan Rawlinson, chetitské klínové písmo rozluštil v roce 1915 Bedřich Hrozný
  3. Pokud vzdělanější veřejnost něco ví o profesoru Bedřichu Hrozném, pak se velmi často mýlí v jeho zásadním objevu, když tvrdí, že Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo

Klínové písmo Sumerů ovlivnilo Elamejské, Akkadské a Chetitské písmo (to rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný). Krétské písmo (2000 let př.n.l, v době rozmachu klínového písma a vrcholu egyptské civilizace), bylo asi slabikové, vzniklo v Egejské oblasti, dodnes není rozluštěno. V téže době měl O profesoru Bedřichu Hrozném se zase často mluví jako o tom, kdo rozluštil klínové písmo. Ani to ovšem není pravda - když se Bedřich Hrozný dostal ke klínovému písmu, bylo už úspěšně rozluštěné. Jeho přínos spočíval v tom, že rozluštil starověkou chetitštinu rozluštil klínové písmo •mytická potopa (bájný Utanapištim, obdoba Noema) •babylonská věž: opravdu existovala (už kolem 2.000 př.n.l.), šlo o Mardukkův zikkurat (obřady) •na obrázku Babylon kolem roku 600 př.n.l. Mytologie - klínové písmo - rozluštil Bedřich Hrozný - 9. st. př. zánik, na jejím území vznikla Frýgie (sídlo Gordion) a Lýdie (sídlo Sardy) Oblast Íránu Elam, Médie - dobytá Persií. Persie - zal. v 6.st.př. Kýros II. Veliký, získal Mezopotámii, Sýrii, Fénicii, Palestin

Sumerové přišli s prvním písmem klínové písmo - obrázkové písmo; 4000 př.n.l. - první města. písmo - písmo rozluštil Champollion r 1822 rozluštil Rosellskou desku - obrázkové písmo (znaky) hieroglifické písmo - 1 znak = 1 skutečnost - ovládáno pouze kněžími Nejstarší písma světa Klínové písmo - stáří: (o) 5000 let - místo vzniku: Mezopotámie, oblast (x) Sumer - jeho základem je obrázkové písmo, klínky vznikly tím, jak (o) otiskli rydlo do hlíny psalo se na (x) hliněné destičky, původně uměli psát jen kněží - klínopis se dlouho vyvíjel, prošel 7 stupni zjednodušování, využíval se k psaní v různýc

rozluštil hieroglyfy. rozdělil sémiotiku do tří částí Alfabéta je: řecká abeceda. fénická abeceda. klínové písmo. Klínové písmo vzniklo Jazyk rozluštil až český jazykovědec Bedřich Hrozný, který si s ním na začátku 20. století poradil. Vědělo se, jak se klínové písmo čte, ale nikoho nenapadlo, že by mohlo jít o indoevroý jazyk, protože všechny starověké mocnosti nebyly etnicky určitě indoevroé Dešifrování. Zatímco Rawlinson riskoval svůj život, aby rozluštil klínové písmo, Grotefend vyřešil hádanku na stole. Předcházela tomu sázka, ve které tvrdil, že dokáže rozluštit scénář, o kterém ani nevěděl, v jakém jazyce byl napsán

Kdo rozluštil klínové písmo sumerů? - Online Poradna

Porozumět daňovému přiznání je mnohem těžší, než rozluštit klínové písmo. Wedgeův dodatek Klínové písmo už někdo rozluštil - formulář daňového přiznání dosud ne Rozluštil tedy chetitský jazyk a rozpoznal, že patří mezi indoevroé jazyky. Jeho přesvědčením bylo Není jazyka, který by nešel rozluštit. Zde byl objeven velký archiv patřící bývalým chetitským králům, obsahující již známé klínové písmo, avšak neznámou řeč, se kterou si spousta badatelů. Jeden z nejvýznamnějších objevů orientalistiky 20. století - to je velkolepý počin Bedřicha Hrozného, jemuž se právě před 100 lety podařilo rozluštit tajemné klínové písmo, v němž rozpoznal řeč starověkého národa Chetitů. Zásadní milník české vědy nyní připomíná také krásná pamětní dvousetkoruna z ryzího stříbra od České národní banky původní piktogramy, p řejali nakonec od Mezopotámc ů klínové písmo. Toto písmo rozluštil po čátkem našeho století český orientalista Bed řich Hrozný (1889 - 1952). Je to nejstarší rozluštěné písmo indoevroého jazyka 4400 let staré písmo starověké civilizace Elam bylo rozluštěno Autor vesmirucz Zveřejněno dne 15 února, 2021 Desset, který je archeologem se specializací na archeologii blízkého východu, rozluštil 4400 let starý reliéf klínového písma a uvedl, že se může jednat o kulturní revoluci v historii psaní ve světě.

- rozluštil klínové písmo - je nositelem Nobelovy ceny ۞ ۞ ۞ 6. Emulze jsou - zvláštní druhy roztok ů - drobné kapi čky kapaliny rozptýlené v jiné kapalin ě - jemné částe čky pevných látek rozptýlené v kapalin ě ۞ ۞ ۞ 7. Brakitská voda je voda, která se vyskytuje Kdo rozluštil klínové písmo. Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem..Neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků, jako např. latinka nebo alfabeta.Znaky byly standardně psané, vytlačované rákosovým pisátkem do hlíny, nejčastěji ve formě. Sylabické písmo (slabičné) klínové písmo. znaky mají obvykle hodnotu slabikovou, mohou mít i hodnotu celého slova. znaky jsou vytlačovány do hlíny, tesány do kamene. jeden znak může mít více významů, nebo jedno slovo může mít více podob zápisu. Asýrie, Babylon, Persie, Chetité. Bedřich Hrozný - rozluštil klínové. •původně obrázkové písmo, ze kterého se vyvinulo klínové písmo, písmo rozluštil v roce 1802 německý profesor G.F.Grotefendem •hliněné tabulky, dochována knihovna hliněných destiček v Ninive •nositelé první vzdělanosti byli Sumerové

I

Kdo rozluštil klínové písmo

KLÍNOVÉ PÍSMO - z písma piktografického - rytí do vlhké hliněné destičky - vznik 3300 př. n. l. - 1822 písmo rozluštil vědec Champollion. Hymnus na Nil (Mika Walteri) (Egypťan Sinuhet Písmo se skládalo ze znaků tvaru klínů nebo hřebů, odtud jeho název: klínové písmo. První písmo bylo znakové a každý z 2 000 znaků představoval jedno slovo. Postupně se vyvinulo písmo hláskové. Klínové písmo rozluštil na konci 19. století anglický vědec a lingvista H. C. Rawlinson 1915 - Rozluštěno klínové písmo . Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo. Pranostika na 25. listopadu Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší. Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší. Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Zima-li na Kateřinu, přilož. Počátkem 20. století objevila německá expedice v Malé Asii hlavní město starověké říše Chetitů Chattušaš. Zde byl objeven velký archiv patřící bývalým chetitským králům, obsahující klínové písmo, které tou dobou již bylo rozluštěno, avšak neznámou řeč, se kterou si badatelé nevěděli rady

Boeing 767 interior - boeing 767-300 tf-fib in caracas

Bedřich Hrozný - Wikipedi

- přejali od Sumerů klínové písmo, doplnili jej množstvím znaků - klínové písmo Chetitů rozluštil Bedřich Hrozný - modlitby, hymny Fénická kultura - dnešní část Sýrie - nadaní obchodníci a diplomaté, cestovatelé a mořeplavci - jejich písmo se vyvinulo z klínopisu v abecedu o 22 znacích Epos o Baalovi a Anet PÍSMO - klínové, psáno na hliněné tabulky - rozluštil Bedřich Hrozný. Chammurapiho zákoník (oko za oko, zub za zub) Epos o Gilgamešovi (svou nesmrtelnost si zasloužil dobrými skutky CHETITÉ území Malé Asie (od 17. stol. př.n.l.) hl. město Chattušaš městské státy v čele s králem klínové písmo z Mezopotámie chetitský jazyk rozluštil Bedřich Hrozný (poč. 20. stol.) 1500 př. n. l. - šíření výroby železa 1600 př. n. l. - dobytí starobabylónské říše 13. stol. př. n. l. - války s.

Zajímavé pro nás je chetické klínové písmo, které rozluštil český vědec dr. Bedřich Hrozný. Antické památky jsou soustředěné hlavně kolem Egejského a Levantského moře. Milétos, Efesos (nejzachovalejší antické město), Pergamon, samostatnou kapitolou je Trója, která je slavná díky Homérovým básním Ilias a Odyssea Rozluštění klínového písma bylo dílem hned celé skupiny vědců, která v letech 1800 - 1830 stála u počátků velkých objevů v oblasti dávného Blízkého východu. Všechno začalo pojednáním göttingenského profesora Georga Friedricha Grotefenda (1775 - 1853), který se domníval, že rozluštil klínové nápisy v Persepoli podlehli Egyptu, dostali se do styku s Babylonem (převzali klínové písmo - rozluštil Bedřich Hrozný) Mezopotámie charakteristika: počátky osídlení asi v 6. tisíciletí přnl., území mezi řekami Eufrat a Tigris (časté záplavy) ( vysoušení bažin, odvodňovací a zavodňovací zařízení, vodní nádrže pro období such Klínopis - Christopher Bromhead Fleming Walker Databáze kni . klínopis, Angličan Rawlinson na základě Behistunského nápisu babylonský, český vědec (o) B.Hrozný rozluštil v roce 1916 (x) chetitský klínopis - největším pokladem klínopisných památek se stala knihovna krále Aššurbanipala v (o) Ninive, kde se dochovalo asi 20 000 hliněných tabulek Fénické písmo. klínové písmo: rozluštil jej český vědec Bedřich Hrozný. Epos o Gilgamešovi. hieroglyfy: rozluštil je François Champollion. Mezopotámie. kolébkou civilizace - Sumer - vynálezy: vůz, hrnčířský kruh, oradlo. jedno z nejkrásnějších a nejbohatších měst světa . Babylon. Egypt. Féničané. vynikající mořeplavci a.

Klínové písmo převzaly i další národy mimo Mezopotámii (už byla řeč o Peršanech, kteří z něj vytvořili písmo hláskové). Pro nás je nejdůležitější písmo chetitské, které rozluštil český vědec Bedřich Hrozný (1879-1952). Zároveň zjistil, že chetitština patřila mezi indoevroé jazyky Mezopotámie - kultura sumerská, arkadská, chetitská -klínové písmo Chetitů rozluštil. Český vědec Bedřich Hrozný. mýty o bozích - asi 5000 př. n.l. sumerský Epos o Gilgamešovi - asi 3000 př.n.l. sbírka zákonů babylonského krále Chammurapiho, vytesaná do kamenné stély /sloupu/ - 2000 př.n.l

Kdo rozluštil klínové písmo? 3. Čím Sumerové zdokonalovali setí obilí? 4. Jak se jmenovalo písmo Sumerů? 5. Z vyjmenovaných sedmi divů světa je jeden z Mezopotámie. Který? Vyber si z nabídky: Pyramidy, Semiramidiny visuté zahrady, Artemidin chrám, socha Dia, Mauzoleum v Halikarrnassu, Kolos na Rhodu, Maják na ostrově Faru. Kdo rozluštil písmo chetitů? Hrozný Bedřich: životopi . Chtěl bych si na stránkách eonu zjistit časy nízkého a vysokého tarifu. Technik eonu montoval hdo v mojí nepřítomnosti, takže jsem se nemohl zeptat - přelepil na něm vyznačený kód samolepkou s jiným označením (A3 B4 P1 P2 P6 D57), ale na stránkách eonu chtějí pouze A, B a P, resp

Hudba nemocnice na kraji města - pokud

4)Klínové písmo: (Sumerové),Rozluštil Bedřich Hrozný. 5)Hieroglyfy: (Egypt),Hieratické(složitější, používali kněžía vzdělanci) a Démotické (používal lid) 6)Fonetické písmo: jedenznak= jeden zvuk. 7)Hláskové písmo: původnějen souhlásky, 22 znaků. Převzali Řekové a přidalisamohlásky=prapůvod písma všech. Od Sumerů přejali klínové písmo semitští Akkadové, později také Babylóňané a Asyřané (Souček, 1972). Zatímco se písmo Sumerů šířilo po celé Mezopotámii, v Egyptě vzniklo písmo hieroglyfické. První dokumenty pocházejí z 3. tisíciletí př. Kr., ale písmo vzniklo pravděpodobně již dříve

7 divů Česka — Česká televize - ceskatelevize

Nejstarší literární památky I. Mezopotámské písemnictví: Sumerové v jižní Mezopotámii (z řečtiny = meziříčí) vynalezli klínové písmo. Toto písmo rozluštil český vědec Bedřich Hrozný. Sumerové vytvořili cyklus epických básní Epos o Gilgamešovi (ze dvou třetin bůh, z jedné člověk, krutý vládce v Uruku Protože se ale pri psaní písmo smazávalo píšící rukou, prešlo se k lepšímu zpusobu. Psalo se vodorovne zleva doprava. Jednotlivé znaky se tak stocili o 90° doleva. K rozluštení klínového písma prispel nejvíce nemecký filolog Georg F.Grotefend, když v roce 1802 rozluštil cást staroperského nápisu z Persepole Zkontrolujte 'klínové písmo' překlady do srbština. Prohlédněte si příklady překladu klínové písmo ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

klinové písmo Encyclopaedia Beliana - slovenská

písmo ‐ klínové (rozluštil B. Hrozný), G. F. Grotefend ‐ akkadština H. C. Rawlinson období sumersko - akkadské: ‐ nejstarší literární památky jsou psány sumersky ‐ texty jsou tradovány ústně nebo vytlačovány do hliněných tabule Klínové písmo je považováno za nejstarší formu psaní v historii, ačkoli někteří odborníci tvrdí, že tato pozice odpovídá pozici vytvořené Egypťany. Tento způsob psaní vyvinuli Sumerové v Mezopotámii, oblasti ležící mezi řekami Tigris a Eufrat na Blízkém východě Budu se učit číst tvé klínové písmo vším co jsem a vším co mám až rozluštím tě, jestli odolám tak udržím to v tajemství Jen bojím se, že to co přečtu už cvrlikají vrabci na střechách rozluštilo to už spousty žen a dam a až já příjdu se svým výkladem tak nebude nikdo, kdo by nasloucha Podle něj byl největší vědec všech dob náš jazykozpytec Bedřich Hrozný, který rozluštil klínové písmo Summerů, Chetitů, ale také k tomuto jazyku utvořil gramatiku s tvorbou slov. Zecharia Sitchin tak četl hliněné tabulky v originále a se slovní zásobou tehdejší společnosti •původně obrázkové písmo, ze kterého se vyvinulo klínové písmo, písmo rozluštil v roce 1802 německý profesor G.F.Grotefendem •hliněné tabulky, dochována knihovna hliněných destiček v Ninive •nositelé první vzdělanosti byli Sumerov

Květa s Josefem se seznámili na přednášce profesora Hrozného, co rozluštil klínové písmo jazyka Chetitů. O Květu měl zájem i jejich společný přítel Hynek, ale Květa upřednostnila Josefa, vzala si ho a porodila mu dceru Alici. A pak Josefa v padesátých letech zavřeli a do života obou manželů vstupuje jejich přítel. vytvořili klínové písmo (třtinové pero + hlíněné desky) k zapsání záležitostí ekonomického charakteru kolo, vůz, závlahový systém, hrnčířský kruh Bedřich Hrozný - rozluštil Chetitštinu Rawlinson + Grotefend - rozluštili klínové písmo sumérské městské státy - Ur, Uruk, Umma, Lagas, Kish, Nippu mezopotÁmie pÍsmo klÍnovÉ, psali na hlinĚnÉ tabulky, Řeky eufrat a tigris. egypt pÍsmo hieroglyfy, psali na papyrus, Řeka nil (hieroglyfy rozluŠtĚny r. 1882 z rossetskÉ desky, rozluŠtil je jean-francois champollion), pÍsmo dÉmotickÉ (lidovÉ), hieratickÉ (knĚŽskÉ). indie pÍsmo hlÁskovÉ, psali na palmovÉ listy, destiČky, Řeky indus a gand Před více než sto lety zveřejnil archeolog Bedřich Hrozný převratný objev - podařilo se mu rozluštit chetitštinu. Tento jazyk používal národ Chetitů, jenž ve starověku obýval rozsáhlou říši na Blízkém východě. Ačkoli ostatní vědci nejprve Hrozného objevu nevěřili, dnes se díky jeho práci vyučuje obor chetitologie na celém světě pravěk a staroorientální státy ( doba železná (od r. 750 př. n. l.) (u: pravěk a staroorientální stát

klínové /3. Tis./ psalo se na hliněné destičky, pisátkem do tvaru klínu, písmo rozluštil 1802 Grotefend /N/ palácové hospodářství: časté války, funkce vojenského velitele -> panovník /sídlí v paláci - součástí i chrám, na starosti má vše: světská hlava, nejvyšší kněží/. Klínové písmo se zrodilo z obrázkového písma a p ravděpodobně se jednalo o písmo pojmové . Jak počet, tak i grafická podoba znaků se vývojem písma měnila . Zpočátku mělo písmo 2000 znaků, avšak te nto počet se postupně zmenšoval Používali klínové písmo jejich jazyk rozluštil v roce 1915 Bedřich Hrozný. Uměli odlévat kovy včetně železa. Koncem 15. století př. n. l. byli Chetité nejmocnějším a velmi obávaným národem Předního východu. Chetitská říše byla na vrcholu okolo roku 1200 př. n. l., kdy začala nečekaně upadat

Karel Veliký (minusky) kyrilice (Konstatntin = Kyrillos = Cyril), cyrilice (přeložil z řečtiny část bible a zjednodušil původní hlaholici. Velkomoravská říše. Cyril šířil křesťanství spolu s bratrem Metodějem. původní písmo je hlaholice. římské kapitálky. čtvercové písmo. serifové. stínované rozluštil klínové písmo. 184 Velké Příběhy Realismu Cirkus Humberto (1941) je román z prostředí cirkusu a varieté, zobrazuje osudy lidí celoživotně spjatých s cirkusovým prostředí a manéží. ozvěny realismu Rozhoduje se o Vaškově budoucnost Basosi, když Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo, zjistilo se, že hlavní příběhy popisované v Bibli byly popsány v Eposu o Gilgaméšovi, který je o mnoho staletí starší než Bible. Jak vznikala různá náboženství, vznikaly i písemná díla pro jednotný výklad a snažší šíření Georg Friedrich Grotefend (9. června 1775 - 15. prosince 1853) byl německý epigrafista a filolog.On je známý hlavně pro jeho příspěvky k dešifrování klínového písma.. Georg Friedrich Grotefend měl syna jménem Carl Ludwig Grotefend, který hrál klíčovou roli při dešifrování indického skriptu Kharoshthi o ražení mincí indicko-řeckých králů, přibližně ve stejné. podívejte se do muzea Bedřicha Hrozného, který rozluštil klínové písmo Chetitů. Zapište si 10 důležitých informací o něm. Můžete také čerpat z informací zde; zašlete na e-mail do pátku . Středa 26.1., dnes nebude on-line hodina; podle učebnice str.54-5 vypracujete stranu 26 v PS

Písmo nepoítalo s uváděním samohlásek. I přes to, ţe většina obrázků představuje konkrétní slovo, nejedná se úplně o obrázkové písmo. Fakt, ţe obrázek můţe znázorňovat jak slovo, tak písmeno, byl vyřešen tzv. determinativy, znaky doplňujícími pochopení významu. Tyto všechny hieroglyfické znaky rozluštil Z různých říší a civilizací, jež se zde vystřídaly, jmenujme jen akkadskou říši, dále říši Chetitů, anatolského lidu mluvícího indoevroým jazykem, jehož klínové písmo rozluštil v době první světové války z tabulek český jazykovědec a orientalista Bedřich Hrozný. Ve 12. století př. n. l. počali. Chetitský jazyk (nikoliv písmo!) rozluštil (v roce 1915) Bedřich Hrozný. Chetité přišli asi ze severovýchodu - přes Kaspickou nížinu. Velmoc tehdejší doby! Kolem roku 1600 př.n.l. (1594 př.n.l. - Souček) dobyli Babylon, vyplenili ho a způsobili zánik starobabylonské říše. Později napadli i Egypt

Profesor Bedřich Hrozný - Tureck

Vězeň ostrov — věznice ostrov nabízí uplatnění mužům iПрезентация на тему: "CHETITÉ Zpracovala: Barbora Čapková

Úvod do studia dějepisu - oakostelec

Transcript PÍSMO - Sedmikráska. Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm STAROVĚKÉ PÍSMO Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 _Starověk_18 6. ročník Projekt Sedmikráska CZ.1.07/1.4.00/21.3812 Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma. -klínové písmo - 19. stol. - rozluštil Rawlinson. Palestina-na pobřeží Středozemního moře (siropalestinská oblast)-strategická poloha - přístup k moři (Mez., Indie, Egypt)-území bohaté na nerosty-2000 p.n.l. - usadili se tu Kánaánští -1300 p.n.l. - Filištíni-1252 p.n.l. - kmen Hebrejců-Abrahám - potomek No

Když tedy v roce 1880 vystoupil profesor Sayce s názorem, že v Malé Asii existovala starověká Chetitská říše, dostalo se mu posměšného označení vynálezce Chetitů. Pro nás tuto první indoevroou civilizaci otevřel Bedřich Hrozný, když v roce 1915 rozluštil chetitské klínové písmo Sumerové si osvojili ideogramy: obrázkový znak- konkrétní pojem -a zjednodušili je na čárkové- klínové písmo. Převzali je Skladové a Peršané. Staří Egypťané vytvořily na konci 4. tis.př. Kr. obrázkové písmo- hieroglyfy, které rozluštil na počátku 19. stol Písmo zobrazovalo nejdříve slovo, později slabiky. Vznikla tak staroegyptská abeceda. Tajemství tohoto písma rozluštil roku 1822 pomocí Rossetské desky Francois Champollion, francouzský archeolog a zakladatel egyptologie V roce 1802 rozluštil německý vědec G. Grotefend klínové písmo, jímž se psalo v Babyloně a Asýrii před dvěma a půl tisíci lety. V roce 1822 rozluštil francouzský jazykovědec J. F. Champollion hieroglyfy, obrázkové písmo starého Egypta, které se používalo před více než třemi tisíci lety Šuppiluliumaš I., Chattušiliš III. Zánik = dynastické spory, občanské války Klínové písmo (rozluštil Bedřich Hrozný) Vyspělé stavitelství a výtvarné umění Chattuši = hlavní město Literatura(mýty), náboženství = mnohobožství OBLAST ÍRÁNU Pohoří Zagros, řeka Indus Pastevectví, řemeslná výroba Pers